HomeGezond levenOmgevingLuchtvervuiling in huisOorzaken

Grond waarop gebouwen staan

Ook de grond waar je woont kan aanleiding geven tot vervuilende stoffen zoals radon. Dit is een radioactief gas dat vrijkomt als een afbraakproduct van uranium en radium, twee stoffen die in stenige ondergrond zitten. 

In de buitenlucht verdunt het radon snel, zodat het er geen gevaar vormt. Als radon vanuit de bodem in gebouwen terechtkomt, kunnen binnenshuis echter hoge concentraties ontstaan die wel gevaarlijk zijn.

Radon komt niet overal evenveel voor. In Vlaanderen is te veel radon binnenshuis eerder zeldzaam. In Wallonië komt het frequenter voor, omwille van de rotsige ondergrond. 

Gezondheidsrisico's

Radondeeltjes die binnenshuis in hoge concentratie voorkomen worden mee ingeademd en geven een verhoogd risico op longkanker. Dit risico stijgt als je rookt. Zowel roken als radon geven een verhoogd risico op longkanker, maar het risico neemt aanzienlijk toe wanneer beide vervuilers samen aanwezig zijn.

Wat kun je doen?

  • Laat in een risicogebied je binnenlucht controleren op radon. Je kan een meting aanvragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). En in sommige Waalse provincies kun je een meettoestel aanvragen om de radonconcentratie gedurende drie maanden te registreren. 
  • Win professioneel advies in indien er te veel radon aanwezig is. 
  • Stop met roken in de woning indien er ook radon aanwezig is.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM, in samenwerking met de intermutualistische werkgroep 'Milieu en gezondheid'.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen