HomeGezond levenOmgevingLuchtvervuiling in huisOorzaken

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen zoals cement, plastic, roofing, vloerbedekking, isolatiematerialen, multiplex, bedekkende materialen of textiel zetten vluchtige organische stoffen (VOS) vrij. Een bekend voorbeeld is formaldehyde dat kan vrijkomen uit vezelplaten

Gezondheidsrisico's

Blootstelling aan vluchtige organische stoffen gedurende enkele uren tot maanden kan leiden tot:

 • irritatie van de neus, keel en ogen;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • vermoeidheid;
 • hartkloppingen;
 • moeilijkheden bij het ademen;
 • toename van astmaklachten.

Bij geregelde, langdurige blootstelling aan hoge concentratie van deze dampen kan je blijvende gezondheidsschade oplopen in de hersenen. Ze kunnen ook aanleiding geven tot longkanker of kanker in het neus/keel-gebied. 

Sommige oudere bouwmaterialen bevatten asbest. Asbestvezels kunnen vrijkomen bij de afbraak van asbesthoudende materialen. Bij inademing komen de vezels terecht in de longblaasjes en veroorzaken daar een ontstekingsreactie die leidt tot littekenknobbeltjes (asbestose). Dit belemmert een goede zuurstofwisseling, wat kortademigheid, pijn op de borst en droge hoest geeft. Asbest kan bovendien ook longvlieskanker veroorzaken. Sinds 1998 mogen nieuwe bouwmaterialen geen asbest meer bevatten. 

Sommige bouwmaterialen bevatten synthetische glasvezels (bv. glaswol, rotswol en slakwol). Deze vezels komen vrij wanneer materialen verslijten, bij waterschade of als ze bewerkt worden (schuren, hakken, snijden). Vrijgekomen glasvezels veroorzaken irritatie van neus en keel. Ze hebben geen aangetoonde effecten op lange termijn.

Wat kun je doen?

 • Verlucht je woning goed tijdens verbouwingswerken. Ook wanneer je nieuwe meubels in huis brengt, is extra verluchten noodzakelijk. 
 • Breek nooit zelf niet-hechtgebonden asbestmaterialen af die in je woning gebruikt werden. Bij renovaties laat je het verwijderen door professionelen. Asbestmaterialen breng je zonder ze te breken naar het containerpark. 
 • Laat ook materialen met synthetische glasvezels ongemoeid. Als je ze toch verwijdert, draag je een masker en beschermende kledij.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM, in samenwerking met de intermutualistische werkgroep 'Milieu en gezondheid'.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen