Schimmels gedijen goed op vochtige plaatsen zoals badkamers en kelders. Ze produceren sporen die zich verspreiden in de omringende lucht.

Gezondheidsrisico's

Schimmels kunnen een allergische reactie veroorzaken zoals jeukende tranende ogen, een jeukende, lopende neus, een hoest, aanvallen van astma en atopisch eczeem.

Schimmels kunnen leiden tot irritatie van de neus en de keel en kortademigheid of ze kunnen bestaande symptomen van astma verergeren. Sommige schimmelsoorten kunnen erg gevaarlijk zijn, zeker voor personen met een verzwakt immuunsysteem.

Wat kun je doen?

  • Schimmelproblemen hebben vaak te maken met een structureel probleem aan de woning. Raadpleeg hiervoor een architect, aannemer of vakman. Opstijgend grondvocht, koudebruggen of vochtinsijpeling zijn de voornaamste boosdoeners. 
  • Verwijder schimmels met een allesreiniger. Spoel de behandelde oppervlakte af met water. Overweeg enkel bij hardnekkige schimmel om nadien te ontsmetten met een chlooroplossing (1/10) zoals bleekwater (gebruik geen ammoniak). Overdrijf niet met bleekwater want dat is ook vervuilend. En wees voorzichtig want bleekwater is een gevaarlijk product voor je luchtwegen, ogen en kleren. Laat de oppervlakte nadien volledig drogen. 
    Enkel gezonde personen mogen schimmel verwijderen. Personen met ademhalingsklachten en zwangere vrouwen mogen dit om gezondheidsredenen niet doen. Raadpleeg bij twijfel je arts. 
  • Bedek vochtige plaatsen in je huis niet. Zet meubels sowieso bij voorkeur een tiental centimeter van de muur. 
  • Zet je GFT-afval buiten en verwijder zeer regelmatig alle etensresten uit de keuken.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM, in samenwerking met de intermutualistische werkgroep 'Milieu en gezondheid'.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen