HomeGezond levenOmgevingLuchtvervuiling in huisOorzaken

Verwarmingstoestellen en fornuizen zonder rookafvoer

Gasfornuizen, gasgeisers, verwarmingstoestellen zonder rookafvoer, kachels en kaarsen zorgen voor kleine vervuilende deeltjes stof in de lucht, vervuilende gassen (bv. koolstofmonoxide en stikstofoxiden) en zwaveloxide in de woning. 

Koolstofmonoxide (CO) is een kleur- en geurloos gas, dat kan vrijkomen door een onvolledige verbranding wanneer de ruimte onvoldoende verlucht is en er te weinig zuurstof aanwezig is. Je kan dit onder meer zien wanneer de vlam van je verwarmingstoestel op gas of op mazout geel kleurt. 

Gezondheidsrisico's

 • Vervuilende stofpartikels en vervuilende gassen kunnen leiden tot een verhoogde irritatie van de neus en de keel. Je hebt een grotere kans dat je moet hoesten.
 • Klachten van astma en chronisch longlijden (COPD) kunnen toenemen, en longfunctie kan afnemen.  
 • Een CO-vergiftiging kan dodelijk zijn. 

Wat kun je doen?

 • Beperk het gebruik van verwarmingstoestellen zonder rookafvoer. Gebruik verplaatsbare verwarmingstoestellen op basis van gas, petroleum of mazout niet langer dan een uur. Gebruik ze zeker niet wanneer je slaapt
 • Zorg steeds voor verse luchtaanvoer in de kamer en een goede afvoer van verbrandingsgassen, zeker bij een gasgeiser of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer. 
 • Let op aanwijzingen voor een onvolledige verbranding: een gele vlam, roetafzetting rond het toestel of een hoge luchtvochtigheidsgraad. 
 • Wees alert voor tekenen die wijzen op CO in een ruimte:
  • veranderd gedrag van huisdieren;
  • dezelfde symptomen (bv. hoofdpijn, misselijkheid, braken, gezichtsstoornissen, zwaktegevoel, hartkloppingen) bij verschillende aanwezigen;
  • symptomen die telkens bij dezelfde activiteit (bv. douchen) optreden. 
 • Laat je verwarmingstoestel regelmatig nakijken door een erkend vakman
 • Gebruik de dampkap boven gasfornuizen. 
 • Plaats geen te grote kachel in een te kleine ruimte. 
 • Brand in je open haard enkel droog en onbehandeld hout. 
 • Laat jaarlijks je schoorsteen en andere afvoerleidingen proper maken.

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM, in samenwerking met de intermutualistische werkgroep 'Milieu en gezondheid'.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen