Wie vangt jou op bij kanker?

Maatschappelijk werker Stefaan Vandenhende (60) uit Roeselare zorgt ervoor dat mensen met kanker krijgen waar ze recht op hebben.

Tekst: Martine Creve

Beeld: Thirdman

Leestijd: 2 minuten

10/10/2021

Stefaan Vandenhende: ‘Over de financiële gevolgen van kanker doen veel wilde verhalen de ronde. Je moet veel uit eigen zak betalen. Als je nog geen hospitalisatieverzekering hebt, is de behandeling onbetaalbaar.'

'Mensen die met kanker geconfronteerd worden, komen vaak na verwijzing van de huisarts of de sociale dienst van het ziekenhuis bij ons aankloppen. Soms is dat met een concrete vraag bijvoorbeeld over een parkeerkaart. Ik vertrek vanuit hun vraag.’ 

Luisteren

‘Gaandeweg groeit het vertrouwen en halen mensen met kanker ook andere noden aan zoals gezinshulp of hulpmiddelen. Ook bij die ondersteuning te krijgen, kan de dienst Maatschappelijk Werk helpen. Evengoed maken wij tijd om gewoon te luisteren.'

'Als mensen kanker krijgen, worden ze plots geconfronteerd met de ziekenhuiswereld. Soms overlijden lotgenoten die ze tijdens de behandelingen leerden kennen.'

'Bij kanker weegt het levensbedreigende aspect zwaar door. Mensen hebben er behoefte aan om hun verhaal te vertellen. Dat geldt ook voor hun omgeving. We zijn er eveneens voor de partner of voor een bejaarde moeder die op bezoek is bij haar dochter die kanker heeft.’
 

Huisbezoek

‘Voor mensen met kanker zijn verschillende tegemoetkomingen voorzien van de ziekteverzekering, de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid, het Kankerfonds, de hospitalisatieverzekering … '

'Alles ineens uitleggen, doe ik niet. Dan overdonder je de mensen. Als zij het goed vinden, start ik een dossier om tegemoetkomingen aan te vragen waar zij recht op hebben, zoals het zorg- of incontinentieforfait. En ik stel voor om dat samen met hen op te volgen.'

'Wij hebben regelmatig contact en geleidelijk aan licht ik het volledige financiële aanbod toe. Dat gebeurt in het CM-kantoor of tijdens een huisbezoek. Soms bel ik eens om te vragen of ze een bepaalde tegemoetkoming al hebben ontvangen. Als patiënten ernstig ziek zijn, staat hun hoofd er niet naar om dat allemaal bij te houden.’

Contact met de huisarts

‘Als patiënten of hun omgeving er psychisch onderdoor dreigen te gaan, vraag ik hen of ik dat mag melden aan de huisarts. Die kan doorverwijzen naar professionele hulp. De huisarts blijft de coördinator van de zorg.'

'Is genezing niet meer mogelijk en nadert het levenseinde, dan bestaat er voor patiënten in thuiszorg het palliatief forfait. Het is heel delicaat om dit ter sprake te brengen.'

'Soms neem ik contact op met de huisarts want die moet de tegemoetkoming aanvragen. Het is onze opdracht om voor mensen te verkrijgen waar ze recht op hebben.’