HomeVoordelenThuiszorgForfaitsIncontinentieforfaits

Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen

Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt ze 187,90 euro.

Voorwaarden

  • Lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie. 
  • Geen recht hebben op het incontinentieforfait omdat men niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium. 
  • Niet verblijven in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
  • Nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebben.

Wat te doen?

  • Download het formulier.
  • Laat het invullen door je huisarts, uroloog, geriater, gynaecoloog of pediater
  • Stuur het formulier naar de adviserend arts van je ziekenfonds. 

De adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen