HomeVoordelenThuiszorgForfaits

Zorgforfait

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.

Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid en bedraagt vanaf 1 januari 2023:

 • 350,35 euro 
 • 525,56 euro 
 • 700,73 euro 

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorwaarden

 • Hoge uitgaven voor gezondheidszorg
  In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar een totaal aan remgeld hebben van minstens: 
  • 450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming);
  • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
  De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.
 • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Voor de tegemoetkoming van 350,35 euro
   Zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • minstens zes maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie;
   • in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis;
   • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte.
  • Voor de tegemoetkoming van 525,56 euro
   Zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten (minstens 12 punten);
   • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met een handicap (minstens 12 punten);
   • recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden);
   • als invalide met gezinslast, recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden;
   • als invalide zonder gezinslast, recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden.
  • Voor de tegemoetkoming van 700,73 euro
   Minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Wat te doen?

Het ziekenfonds beschikt over de nodige gegevens, zodat het zorgforfait in principe automatisch wordt uitbetaald indien je aan beide voorwaarden voldoet. Als de zelfredzaamheid in de loop van het jaar afneemt en je aanspraak maakt op een hogere tegemoetkoming, zal ook de regularisatie automatisch gebeuren.

Ontvang je geen tegemoetkoming en denk je in aanmerking te komen voor het zorgforfait, neem je het best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Goed om te weten

 • Het zorgforfait kan worden gecumuleerd met het incontinentieforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait. 
 • Het zorgforfait mag niet worden verward met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dat tegemoetkomt in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen