HomeVoordelenThuiszorgForfaits

Forfait palliatieve zorg

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het forfait 755,52 euro. Het wordt voor één maand toegekend.

Voorwaarden

 • Thuis worden verzorgd en tijdens de terminale fase thuis willen blijven. 
 • Lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert, waarbij therapieën en revalidatie geen invloed meer hebben en het overlijden op relatief korte termijn wordt verwacht. 
 • Nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand, aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige.
 • Niet opgenomen zijn in een verzorgingsinrichting (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra).

Wat te doen?

De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds (het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen voor de datum van overlijden).

Het ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming onmiddellijk na de kennisgeving aan de adviserend arts.

Goed om te weten

 • Het forfait kan nog een tweede maal worden toegekend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet. 
 • Het bedrag blijft integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt. 
 • Er is geen recht op het forfait palliatieve zorg bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering tegemoetkomt (zie paragraaf 'Voorwaarden'). 
 • Het forfait palliatieve zorg kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het incontinentieforfait en het PVS-forfait.
 • Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.
  Palliatieve patiënten die niet in aanmerking komen voor het forfait, krijgen in sommige gevallen ook een vrijstelling van remgeld. Lees meer

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen