Een overzicht van financiële hulpbronnen buiten de ziekteverzekering die meestal eenmalig en uitzonderlijk verlichting kunnen brengen aan mensen die ernstig ziek zijn.

OCMW

Het OCMW zal overwegen om kosten geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen:

  • als door de hoge medische onkosten het levensminimum bedreigd wordt (grens leefloon);
  • en als er geen middelen zijn om de kosten te dragen.

Deze hulp kan in schijven teruggevorderd worden. Voor meer informatie, neem contact op met het OCMW van je woonplaats.

Fonds Hulp aan Zieken

Het fonds Hulp aan Zieken geeft een eenmalig bedrag in functie van de medische kosten en de financiële draagkracht. Voorwaarden zijn dat:

  • er geen enkele andere tegemoetkoming mogelijk is;
  • uit financieel onderzoek door de dienst Maatschappelijk Werk blijkt dat de financiële nood er is ten gevolge van medische kosten.

Dit fonds wordt gespijsd door de winst van de Solidariteitsactie van Samana en CM. De aanvraag gebeurt via de dienst Maatschappelijk Werk.

Kankerfonds Kom op tegen Kanker

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker biedt financiële steun aan kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten. De tegemoetkoming bedraagt minimaal 250 euro en maximaal 1.750 euro.

De steun wordt toegekend op basis van een onderzoek naar de verhouding tussen gezinsinkomen, de globale lasten (zoals lening) en de maandelijkse kost als gevolg van de behandeling over een jaar.

De aanvraag gebeurt via een hulpverlener van het OCMW, de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Meer informatie vind je op www.allesoverkanker.be.

Steunfonds Stichting tegen Kanker

Het steunfonds van de Stichting tegen Kanker biedt financiële steun aan kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 1 000 euro per jaar, over maximaal twee opeenvolgende jaren.

De steun wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen. Er wordt gekeken naar de kosten die aan de behandeling van kanker verbonden zijn.

De aanvraag gebeurt via een hulpverlener van het OCMW, de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Meer informatie vind je op www.kanker.be/financiele-steun.

Ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen is een speciaal fonds opgericht voor specifieke situaties. Ga daarvoor langs bij de sociale dienst van het ziekenhuis.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen