CM-statuten

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten.

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

CM Vlaanderen

Op 1 januari 2022 fuseerden CM Antwerpen, CM regio Mechelen-Turnhout, CM Leuven, CM Brugge, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt, CM Midden-Vlaanderen, CM Waas en Dender, CM Sint-Michielsbond en CM Limburg tot de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen.

Voormalige regionale CM-ziekenfondsen: CM Antwerpen & CM regio Mechelen-Turnhout

CM Antwerpen

CM regio Mechelen-Turnhout

Voormalige regionale CM-ziekenfondsen: CM Brugge, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt

CM Brugge

 • Statuten van CM Brugge, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 november 2021 en geldig vanaf 1 september 2021.
 • Statuten van CM Brugge, goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 juni 2021 en geldig vanaf 1 juli 2021.
 • Statuten van CM Brugge, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 november 2021 en geldig vanaf 1 januari 2021.

CM Zuid-West-Vlaanderen

CM Oostende

CM Roeselare-Tielt

Voormalig regionaal CM-ziekenfonds: CM Limburg

 • Statuten van CM Limburg, goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 juni 2021 en geldig sinds 1 september 2021.
 • Statuten van CM Limburg, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 oktober 2020 en geldig sinds 1 januari 2021. 

Voormalige regionale CM-ziekenfondsen: CM Leuven & CM Sint-Michielsbond

CM Leuven

 • Statuten van CM Leuven, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 november 2021 en geldig sinds 1 september 2021.
 • Statuten van CM Leuven, goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 november 2021 en geldig sinds 1 januari 2021 (nieuwe versie).
 • Statuten van CM Leuven, goedgekeurd door de algemene vergadering van 18 november 2020 en geldig sinds 1 januari 2021.

CM Sint-Michielsbond

Voormalige regionale CM-ziekenfondsen: CM Midden-Vlaanderen & CM Waas en Dender

CM Midden-Vlaanderen

CM Waas en Dender

MOB Diensten en Verrichtingen

Gelet op de fusie van alle ziekenfondsen die aangesloten zijn bij de MOB Diensten en Verrichtingen, wordt deze maatschappij van onderlinge bijstand op 1 januari 2022 van rechtswege ontbonden en worden haar patrimonium en haar rechten en verplichtingen overgenomen door CM Vlaanderen.

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen

RMOB CM-Zorgkas Vlaanderen

RMOB CM Brussel

 • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 juni 2022 en geldig sinds 8 oktober 2022.
 • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2020 en 24 juni 2021 en geldig sinds 1 juli 2021.
 • Statuten RMOB CM Brussel, goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2020 en geldig sinds 1 januari 2021.

RMOB MC Wallonie

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten. Lees meer over CDZ

Ga ook naar