Cataractoperatie

Tijdens een cataractoperatie maakt de oogarts een paar kleine sneetjes in je hoornvlies. Hierlangs wordt je troebele ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens.

Het kostenplaatje van deze operatie hangt af van enkele factoren zoals de plaats van de ingreep (erkend ziekenhuis of privékliniek), de kamerkeuze, het gebruikte materiaal, of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Bevraag dit zeker voor je opname.