Haarprothesen

Je kunt een terugbetaling krijgen voor een haarprothese als de kaalheid het gevolg is van een bepaalde ziekte of aandoening.

De terugbetaling is nooit hoger dan het gefactureerde bedrag en bedraagt maximaal: 

 • 270 euro bij kaalheid omwille van littekenvorming door radiotherapeutische behandeling. 
 • 180 euro bij:  
  • volledige kaalheid omwille van radiotherapie en/of antimitotische (= die de celdeling vertraagt) chemotherapie;  
  • kaalheid van minimaal 30 procent omwille van bepaalde huidziekten of littekenvorming van fysisch/chemische, traumatische of inflammatoire oorsprong.

Bezorg de factuur aan CM

Bezorg de factuur van de pruik aan CM, samen met:

 • een aanvraag opgemaakt door je behandelende arts (bij kaalhoofdigheid door radio- of chemotherapie);
 • een aanvraag opgemaakt door een dermatoloog (bij kaalhoofdigheid van meer dan dertig procent door de huidziekten alopecia areata of cicatriciële alopecia).

Je hebt geen goedkeuring nodig

Er is in geen van beide gevallen goedkeuring nodig van de adviserend geneesheer. 

Extra info

 • Wie de pruik aflevert (fabrikant of kapper), maakt niet uit voor de toekenning van de terugbetaling.
 • Bij kaalheid door chemo- of radiotherapie heb je na twee jaar opnieuw recht op een terugbetaling van een pruik. Voorwaarde is dat er een nieuwe chemo- of radiotherapie werd gestart met volledige kaalheid tot gevolg.
 • Bij kaalheid door een vorm van alopecia heb je na twee jaar opnieuw recht op een terugbetaling van een pruik.