In-vitrofertilisatie

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden in het labo eicel en zaadcellen samengebracht om een bevruchting mogelijk te maken. Uit de bevruchte eicel groeit een embryo dat in de baarmoeder wordt geplaatst. Als het hierna tot een zwangerschap komt, spreken we van een proefbuisbaby.

De geneesmiddelen die hierbij worden gebruikt, verdelen we in drie groepen, onder de benaming forfaits Medisch Begeleide Voortplanting (MBV):

  • MBV 1: geneesmiddelen voor de in-vitrofertilisatie zelf;
  • MBV 2: geneesmiddelen voor eiceldonatie;
  • MBV 3: geneesmiddelen voor ultra-uteriene inseminatie of voor de stimulatie van de folliculaire ontwikkeling.

De forfaits dekken alle kosten voor farmaceutische specialiteiten, zelfs als de behandeling wordt stopgezet. Dit geldt niet voor een donor. Dezelfde regeling geldt voor intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

Je ontvangt een aanvraagformulier

Je bezorgt het aanvraagformulier aan de adviserend arts van CM.

Bezorg het aanvraagformulier

Krijg je de goedkeuring van de adviserend arts van CM? Dan ontvang je een terugbetaling voor de forfaits MBV 1 en MBV 2.

Dit betekent dat je je labokosten volledig terugbetaald krijgt door de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Wacht op toestemming

Tijdens je raadpleging bij de gynaecoloog ontvang je een aanvraagformulier.

Maximaal 6 behandelingscycli

Je kunt toestemming krijgen voor maximaal zes behandelingscycli.