In-vitrofertilisatie

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden in het labo eicel en zaadcellen samengebracht om een bevruchting mogelijk te maken. Uit de bevruchte eicel groeit een embryo dat in de baarmoeder wordt geplaatst. Als het hierna tot een zwangerschap komt, spreken we van een proefbuisbaby.

De geneesmiddelen die hierbij worden gebruikt, verdelen we in drie groepen, onder de benaming forfaits Medisch Begeleide Voortplanting (MBV):

  • MBV 1: geneesmiddelen voor de in-vitrofertilisatie zelf;
  • MBV 2: geneesmiddelen voor eiceldonatie;
  • MBV 3: geneesmiddelen voor ultra-uteriene inseminatie of voor de stimulatie van de folliculaire ontwikkeling.

De forfaits dekken alle kosten voor farmaceutische specialiteiten, zelfs als de behandeling wordt stopgezet. Dit geldt niet voor een donor. Dezelfde regeling geldt voor intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

Bezorg CM je aanvraagformulier

Tijdens je raadpleging bij de gynaecoloog krijg je een ingevuld aanvraagformulier: 

  • ofwel geeft je gynaecoloog je dat formulier mee en bezorg jij het aan de adviserend arts van CM.
  • ofwel stuurt de gynaecoloog dat formulier rechtstreeks op naar de adviserend arts van CM.
     

Na goedkeuring betaal je enkel het remgeld

Na goedkeuring door de adviserend arts krijg je een terugbetaling van de ziekteverzekering voor deze MBV-forfaits (als de cyclus helemaal doorlopen is) en betaal je alleen het remgeld. 

Maximaal 6 behandelingscycli

Je kunt toestemming krijgen voor maximaal zes behandelingscycli.