Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij een ziekenhuisopname?

Een ziekenhuisopname is niet altijd gepland. Wat moet je doen? Wat mag je zeker niet vergeten?

Zorgverleners

Een ziekenhuisopname is niet altijd verwacht. Hier vind je waarop je moet letten en wat zeker in orde moet zijn als je in het ziekenhuis opgenomen wordt.

Enkele tips voor een ziekenhuisopname zonder zorgen.

Welke documenten heb je nodig?

 • Neem steeds je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart en enkele gele klevers mee.
 • Maak een lijstje op van de medicatie die je thuis inneemt.
 • Spreek met je arts af welke medische documenten je moet meebrengen. 
 • Bij je opname moet je een opnameverklaring ondertekenen, lees deze aandachtig na.

Het ziekenhuis kan een voorschot vragen. Het maximumbedrag is afhankelijk van je statuut en kamertype. Een opname in een gemeenschappelijke kamer mag nooit worden geweigerd, zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

Je kunt het ziekenhuis vrij kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de dienst 112 wordt vervoerd. Of als je arts aan een ziekenhuis is verbonden. Dan neemt je arts contact op met het ziekenhuis om de opname vast te leggen.

Opnameverklaring

Bij een opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen en laten ondertekenen. Het document informeert je over de financiële voorwaarden van het ziekenhuis. 

 • Het document is bindend. Lees het dan ook grondig na en vraag eventueel verduidelijking. Bewaar jouw exemplaar goed, dit kan nuttig zijn bij betwisting van de factuur.
 • De verklaring moet in tweevoud worden ingevuld. Een exemplaar voor het ziekenhuis, het andere voor jou. Zowel bij een klassieke opname, dagopname als opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
 • De verklaring moet in principe altijd door de patiënt ondertekend worden. De wettelijke vertegenwoordiger tekent enkel als de patiënt door een juridisch beschermingsstatuut of feitelijke onbekwaamheid dit niet zelf kan.
 • Ook bij een spoedopname kan je wettelijke vertegenwoordiger het document ondertekenen. Zodra je hiertoe in staat bent, kun je een nieuwe verklaring ondertekenen.
 • Het ziekenhuis kan geen exacte berekening maken omdat bepaalde factoren niet te voorzien zijn.

Wat moet erin staan?

De inhoud van de opnameverklaring is wettelijk vastgelegd:

 • financiële informatie over de kamer- en ereloonsupplementen, het voorschot en het persoonlijke aandeel in de verblijfskosten;
 • welk kamertype je kiest en of je al dan niet zonder supplementen verzorgd wilt worden;
 • toelichting en prijslijst van veelvoorkomende producten en diensten.

Belangrijk: Stem niet zomaar in met een verklaring die door het ziekenhuis werd ingevuld. Gebruik je recht om weloverwogen keuzes te maken. 

Wettelijk model van de opnameverklaringen

Vraag de opnameverklaring met de juiste documenten vooraf op bij het ziekenhuis zodat je ze thuis rustig kunt doornemen.

Kamerkeuze

Je kamerkeuze heeft grote gevolgen voor je ziekenhuiskosten, deze keuze duid je aan op je opnameverklaring.

 • Bij een eenpersoonskamer zijn een kamersupplement en ereloonsupplement toegelaten.
 • Bij een gemeenschappelijke kamer en tweepersoonskamer mogen geen kamersupplementen en geen ereloonsupplementen worden aangerekend.

Opname kind met begeleidende ouder

De opnameverklaring bevat een specifieke rubriek voor dit soort opname. Je kunt kiezen voor verzorging tegen verbintenistarief of verzorging in een eenpersoonskamer.

 • Verzorging tegen verbintenistarief: er mogen geen kamer- en ereloonsupplementen worden aangerekend. De opname gebeurt in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer.
 • Verzorging in een eenpersoonskamer: er kunnen ereloonsupplementen worden aangerekend, maar geen kamersupplement.

Belangrijk: In beide gevallen kan het ziekenhuis jou als ouder wel ‘hotelkosten’ aanrekenen, onder meer voor maaltijden en het ter beschikking stellen van een bed. Met het CM-Hospitaalplan worden de kosten voor overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een aangeslotene vergoed tot 35 euro per dag. 

Vergelijking ziekenhuistarieven

Vergelijk snel en makkelijk de tarieven van de Belgische ziekenhuizen.

Kostenraming

Informeer je tijdig over je behandeling en de financiële gevolgen van de opname. Steeds meer ziekenhuizen hebben een online kostprijssimulator voor veelvoorkomende opnames. De prijzen geven enkel een richtbedrag en houden geen rekening met onvoorziene omstandigheden. 

Staat je behandeling er niet tussen? Of is er geen kostprijssimulator? Aarzel niet om je arts of de opnamedienst om een kostenraming te vragen. 

Hoe kun je je prijs inschatten?

 • Op de website van het ziekenhuis vind je vaak een kostenraming van de meestvoorkomende ingrepen. Of je hebt een vraag over de financiële gevolgen van je opname? De facturatiedienst of dienst ‘Vooropname’ van het ziekenhuis helpt je verder. 
 • Bespreek de prijs met je arts. Vraag ook naar de kosten voor medisch materiaal. Vraag je arts of ze al dan niet geconventioneerd zijn. Dit kun je makkelijk hier opzoeken. Dit heeft namelijk een gevolg voor je kostprijs van behandelingen en consultaties. 
 • Consulteer vooraf bij CM de algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering. Zo weet je wat er al dan niet wordt terugbetaald, want niet elke verzekering dekt hetzelfde.
 • Vraag vooraf je opnameverklaring en maak een bewuste kamerkeuze.
 • Ga in gesprek met de zorgverleners die je helpen bij de nabehandeling