Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Kinesisten: tarieven 2024

Hier vind je de honoraria en terugbetalingstarieven 2024 van veelvoorkomende prestaties door kinesisten.

De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor kinesisten die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard (geconventioneerde kinesisten). Kinesisten die de overeenkomst niet aanvaarden en dus niet-geconventioneerd zijn, bepalen vrij hun honorarium. De terugbetaling ligt er lager.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door CM vind je in de rubriek 'Mijn terugbetalingen' in je Mijn CM-profiel en in de Mijn CM-app

Informatie over andere prestaties kun je opvragen via het contactformulier of bij de plaatselijke CM-consulent

In de praktijk van de kinesist

CodePrestatieHonorariumJe bent gewoon verzekerdJe hebt verhoogde tegemoetkoming
 TerugbetalingRemgeldTerugbetalingRemgeld
567011Individuele zitting van 30 minuten 
(van de 1e tot en met de 9e zitting)                           
30,0023,756,2527,502,50
560011Individuele zitting van 30 minuten 
(van de 10e tot en met de 18e zitting)
30,0023,756,2527,502,50
560055Individuele zitting van 
30 minuten indien code 560011 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*)4,58-8,33-
560092Consultatief onderzoek30,0023,756,2527,502,50
Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2024 voor geconventioneerde kinesisten

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011. 

Toeslag

Sinds 1 januari 2019 mogen kinesisten voor diverse prestaties ook een toeslag aanrekenen. Deze toeslagen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Bij de patiënt thuis

CodePrestatieHonorariumJe bent gewoon verzekerdJe hebt verhoogde tegemoetkoming
 TerugbetalingRemgeldTerugbetalingRemgeld
567136Individuele zitting van 30 minuten
(van de 1e tot en met de 9e zitting)                           
33,0026,756,2530,502,50
560313Individuele zitting van 30 minuten
(van de 10e tot en met de 18e zitting)
33,0026,756,2530,502,50
560350Individuele zitting van
30 minuten indien code 560313 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*)5,95-9,70-
560394Consultatief onderzoek33,0026,756,2530,502,50
Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2024 voor geconventioneerde kinesisten

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560313.

Toeslag

 • Voor bovenstaande verstrekkingen mag de kinesist een toeslag voor verplaatsingskosten aanrekenen van 1,01 euro (bedrag geconventioneerde kinesist). Deze toeslag wordt niet terugbetaald.
 • Sinds 1 januari 2019 mogen kinesisten voor diverse prestaties een toeslag aanrekenen. Deze toeslagen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

In het ziekenhuis

CodePrestatieHonorariumJe bent gewoon verzekerdJe hebt verhoogde tegemoetkoming
 TerugbetalingRemgeldTerugbetalingRemgeld
567206Individuele zitting van 30 minuten 
(van de 1e tot en met de 9e zitting)                           
30,0023,756,2527,502,50
560501Individuele zitting van 30 minuten 
(vanaf de 10e zitting)
30,0023,756,2527,502,50
560523Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur7,235,232,006,231,00
Tarieven van toepassing sinds 1 januari 2024 voor geconventioneerde kinesisten

Toeslag

Sinds 1 januari 2019 mogen kinesisten voor diverse prestaties een toeslag aanrekenen. Deze toeslagen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. 

Zittingen normaal tarief

Het aantal kinebehandelingen tegen normaal terugbetalingstarief is afhankelijk van de aard van de aandoening. Er wordt maar één kinebehandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties.

Soort aandoening Aantal verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief
Gewone aandoeningen  
 • Geblokkeerde hals
 • Verstuikte pols
 • Lage rugpijn
 • Tenniselleboog
 • Verzwikte enkel
 • … 
   
 Maximaal achttien per aandoening (voor maximaal drie verschillende aandoeningen per kalenderjaar). De behandeling van een tweede en derde aandoening wordt enkel terugbetaald mits voorafgaand akkoord van de adviserend arts.
Aandoeningen met functionele beperking  
 • Acute aandoeningen (bv. diverse postoperatieve aandoeningen, bepaalde breuken of verstuikingen)
 
 • Acute aandoeningen: maximaal zestig per aandoening.

 

 • Chronische aandoeningen (bv. psychomotorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, scheefhals)
   
 
 • Chronische aandoeningen: maximaal zestig per kalenderjaar.
Zware aandoeningen  
 • Hersenverlamming
 • Aandoeningen ten gevolge van zware brandwonden
 • Amputaties
 • Chronische ontsteking van de gewrichten
 • Ernstige spierziekten
 • Mucoviscidose
 • Bepaalde longaandoeningen
 • Veralgemeende vormen van dystonie 
   
 Geen beperking maar steeds voorafgaandelijk akkoord vereist van de adviserend arts.
Kinesitherapie voor en/of na de bevalling Maximaal negen per zwangerschap.

Meer behandelingen mogelijk

Als je voor de behandeling van een aandoening meer kinebehandelingen nodig hebt dan het voorziene aantal tegen normaal terugbetalingstarief, kun je met je arts en kinesitherapeut overleggen om de behandeling voort te zetten. Deze bijkomende behandelingen worden terugbetaald als ze voorgeschreven zijn. De terugbetaling is evenwel lager dan het normale tarief. Vanaf 1 augustus 2021 geldt een maximum van 54 dergelijke bijkomende behandelingen per kalenderjaar.