Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Patiëntendossier

Als patiënt heb je het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Een patiëntendossier heeft natuurlijk allerlei voordelen. Onder andere het inkijken ervan en toevoegen van je gegevens worden erdoor vergemakkelijkt.

Gegevens toevoegen aan je dossier

Je kunt informatie die je belangrijk vindt voor je behandeling laten toevoegen aan je dossier. Bijvoorbeeld:

 • resultaten van onderzoeken van andere zorgverleners;
 • jouw waarden, levensdoelen en voorkeuren voor actuele en toekomstige zorg;
 • je wilsverklaringen;
 • je formulier waarin je jouw vertegenwoordiger hebt aangeduid die voor jou zal beslissen als je dat zelf niet meer kan.

Foute persoonsgegevens kun je laten verbeteren, maar je kunt niet eisen om gegevens uit je dossier te verwijderen.

Dossier inkijken

Je mag je patiëntendossier volledig of deels inkijken en je hebt recht op toelichting over de inhoud van jouw patiëntendossier. Je kunt ook een vertrouwenspersoon aanduiden om dat voor jou te doen. Binnen de 15 dagen na je aanvraag moet je zorgverlener je inzage verlenen.

Je zorgverlener kan je de inzage van gegevens weigeren als hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid vormen.

 • Hij moet hierover eerst een andere zorgverlener raadplegen en je vertrouwenspersoon inlichten.
 • Je zorgverlener moet een schriftelijke motivering van de weigering  in je dossier.
 • Een andere door jou gekozen zorgverlener mag het dossier wel inkijken.
 • De weigering is tijdelijk. Wanneer er geen gevaar meer is, kun je je dossier weer zelf inkijken.

Dankzij Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, kun je een deel van je dossier online raadplegen.

Recht op een kopie

Je hebt recht op een kopie van je dossier. Je bepaalt zelf of je die kopie op papier dan wel in elektronische vorm wil ontvangen. Een eerste afschrift is altijd gratis. Voor bijkomende afschriften mag je zorgverlener een administratieve kost aanrekenen die redelijk en verantwoord is, en niet meer kan bedragen dan de reële kostprijs.

Inzage na overlijden

Na het overlijden van een minderjarige patiënt, behoudt de vertegenwoordiger van de patiënt het recht op inzage en afschrift van het dossier. Ook de grootouders en broers en zussen kunnen mits gemotiveerd verzoek inzage en afschrift krijgen van het dossier van de overleden minderjarige patiënt.

Elektronisch patiëntendossier

In een elektronisch patiëntendossier (EPD) bewaart je zorgverlener je medische gegevens digitaal. Dat heeft verschillende voordelen.

 • Je dossier is overzichtelijker, je gegevens worden centraal beheerd en er is minder papierverspilling.
 • De informatie kan vlotter gedeeld worden tussen de zorgverleners die je behandelen.
 • Je vermijdt dubbele onderzoeken en administratieve overlast.

Stel dat je naar een dokter van wacht gaat of in een spoeddienst wordt opgenomen, dan hebben de artsen vaak jouw medische gegevens niet. Dankzij het elektronische patiëntendossier kunnen ze nagaan welke onderzoeken je al onderging, welke geneesmiddelen je neemt en welke vaccinaties je kreeg.

Artsen en andere zorgverleners mogen je gegevens echter niet delen zonder jouw toestemming. Die toestemming kun je zelf registreren. Na registratie kun je ook mee bepalen wie je gegevens mag raadplegen.