Reisbijstand

Je woont in België, maar je staat ten laste van een ander land, bijvoorbeeld omdat je daar werkt of een pensioen krijgt.

Neem dan altijd een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee als je op reis gaat naar een van de landen van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. De EZVK of het document kun je krijgen bij je verzekeringsinstelling van het land waar je ten laste staat.

Krijg je noodzakelijke medische zorg tijdens je reis? Dan geeft de EZVK recht op terugbetaling. Bezorg na je terugkeer in België de facturen aan je buitenlandse verzekeringsinstelling.

Ging het om een recreatieve reis (vrije tijd)? Dan maak je mogelijk ook aanspraak op een terugbetaling door de CM-reisbijstand. Bezorg aan CM:

 • een bewijs van terugbetaling door je buitenlandse verzekeringsinstelling;
 • een kopie van de facturen.

Je kunt ook rekenen op de alarmcentrale Mutas voor een eventuele repatriëring na goedkeuring.

Neen. Betaal nooit zelf je ziekenhuisfactuur in het buitenland. De financiële crisis in landen als Spanje en Portugal heeft ook gevolgen voor toeristen en buitenlanders die daar verblijven en medische verzorging nodig hebben.

Omdat de overheid in die landen de ziekenhuizen laattijdig betaalt, proberen die hun geld rechtstreeks bij de (buitenlandse) patiënt te halen.

Word je tijdens een vakantie in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis? Neem binnen de 48 uur contact op met de alarmcentrale Mutas (0032 2 272 09 00, 24 uur op 24). De alarmcentrale neemt dan contact op met het ziekenhuis om afspraken te maken over de behandeling en de betaling ervan.

Wordt er je toch gevraagd om de kosten voor de behandeling te betalen? Neem dan meteen contact op met Mutas. Je hoeft de ziekenhuisfactuur niet in het buitenland te betalen.

Neem voor jezelf en je reisgenoten een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. 

Bij een verblijf in Australië moet je je laten registreren bij een plaatselijk Medicare-bureau. Op voorlegging van je identiteitskaart en EZVK ontvang je er een Medicare Card. Ze geeft je recht op kosteloze verzorging in openbare ziekenhuizen en voor ambulante zorg.

Ziekenwagenvervoer, tandzorg, repatriëring en behandelingen als privépatiënt vallen buiten deze kosteloze regeling.

 • Kosten zonder ziekenhuisopname
  Zijn je kosten lager dan 200 euro? Dien ze ter plaatse in bij de bevoegde instantie. Ben je terug in België? Dan kun je die kosten niet meer indienen en worden ze dus niet terugbetaald. 

  Zijn je kosten hoger dan 200 euro? Dien ze ter plaatse in bij de bevoegde instantie. Als er geen terugbetaling is door het Medicare-bureau (tandzorg, ziekenwagenvervoer …) en je hebt nog recht op kinderbijslag, bezorg je CM na je thuiskomst het aanvraagformulier om de terugbetaling te krijgen, samen met alle originele betaalbewijzen en voorschriften. Het aanvraagformulier kun je hier downloaden.
   
 • Kosten met ziekenhuisopname
  Leg bij opname steeds je Europese ziekteverzekeringskaart voor.  Voor kinderen en jongeren die recht geven op kinderbijslag: neem binnen de 48 uur contact op met de alarmcentrale Mutas.
   
 • Terugbetaling van dossiers lager dan 200 euro
  Ben je terug in België? Dan worden de kosten niet terugbetaald. Voor een eventuele terugbetaling dien je je kosten voor ambulante zorg lager dan 200 euro ter plaatse in bij de bevoegde instantie. Bedragen lager dan 50 AUD worden niet terugbetaald.
   
 • Terugbetaling van dossiers hoger dan 200 euro
  Enkel als je recht hebt op kinderbijslag worden vrijwel alle dringende medische kosten terugbetaald. Per dossier en per rechthebbende geldt een franchise van 60 euro (25 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming). In de terugbetaling zit altijd een extra CM-terugbetaling.

Neem je geneesmiddelen mee? Informeer bij de ambassade welke attesten je op zak moet hebben.

 • Er is geen terugbetaling voor medische uitgaven van 200 euro of minder. Binnen de verplichte ziekteverzekering bestaat er namelijk geen overeenkomst met Egypte over de terugbetaling van ambulante zorg.  
   
 • Voor dossiers hoger dan 200 euro worden vrijwel alle dringende medische kosten terugbetaald. Per dossier en per rechthebbende geldt een franchise van 60 euro (25 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming). In de terugbetaling zit altijd een extra CM-terugbetaling.

 • Als je op reis gaat naar Marokko heb je het formulier BE-MAR111 nodig. Dat document vraag je aan via de bestelmodule. Het formulier is maximaal drie maanden geldig, vanaf de datum van vertrek. Verlenging is enkel mogelijk onder strikte medische voorwaarden. 
  Voor zelfstandigen is dit formulier niet van toepassing, zij kunnen het ook niet aanvragen. Zij kunnen een aanvullende reisbijstandsverzekering overwegen.
   
 • Heb je medische kosten en is het totale bedrag 200 euro of minder? Dan is er enkel een eventuele terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ze bedraagt doorgaans 75 % van de kosten. 
  Voor zelfstandigen bestaat er binnen de verplichte ziekteverzekering geen overeenkomst met Marokko over de terugbetaling van ambulante zorg. Daardoor is er voor hen geen terugbetaling voor medische uitgaven van 200 euro of minder.

Voor een reis naar Tunesië heb je het formulier B.Tun.11 nodig. Dat vraag je aan via onze bestelmodule. 

De alarmcentrale Mutas is 24 uur op 24 bereikbaar via het nummer 0032 2 272 09 00 of online.

Je kunt er terecht voor:

 • informatie;
 • afspraken met de arts of het medisch team die jou in het buitenland behandelt;
 • het opsturen van de nodige formulieren;
 • administratieve aangelegenheden;
 • het bezorgen van medicatie of hulpmiddelen die ter plaatse ontbreken;
 • de organisatie van de repatriëring na goedkeuring;
 • de organisatie van de repatriëring van het stoffelijk overschot in geval van overlijden.

 • Ga je met vakantie naar een land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Signaleer dat vooraf aan de adviserend arts van CM. Dat kan via deze weg. De verplichting geldt ook voor een vakantie in België.
   
 • Ligt je reisbestemming in een ander land? Dan moet je de toestemming van de adviserend arts hebben vóór je vertrekt. Dat kan via deze weg. Om de toestemming op tijd te krijgen, vraag je de toestemming uiterlijk vijftien dagen voor je vertrek aan. Doe je een aanvraag in het eerste jaar van ziekte? Dan moet de periode van je verblijf in het buitenland volledig gedekt zijn door een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
   
 • Heb je een ernstige ziekte waarvan kan worden verwacht dat ze op korte termijn ongunstig evolueert? Dan is het aangewezen om je arts een attest te vragen dat je buitenlandse vakantie toegestaan is. Bij een opname in het ziekenhuis of andere dringende medische kosten kan de alarmcentrale Mutas zo'n attest opvragen.

Op voorwaarde dat je vakantiebestemming gedekt is door de CM-reisbijstand komen onderstaande uitgaven in aanmerking voor terugbetaling:

 • opnamekosten bij dringende ziekenhuisopname (uitgezonderd oplegkosten voor een eenpersoonskamer);
 • ambulante kosten (bv. voor dokters- of tandartsbezoek, geneesmiddelen) voor dringende medische zorg (alleen voor landen waarmee binnen de verplichte ziekteverzekering een overeenkomst bestaat);
 • kosten bij repatriëring (mits voorafgaandelijke akkoord van de alarmcentrale Mutas);
 • noodzakelijke communicatiekosten (max. 15 euro);
 • bijkomende vervoers- en verblijfskosten (max. 1 100 euro en mits voorafgaandelijke akkoord van de alarmcentrale Mutas);
 • behandeling van het lichaam van een overledene (max. 1 000 euro).

De bijstand is gegarandeerd gedurende drie maanden vanaf de eerste dag van de zorgverlening in het buitenland.

Sommige kosten worden niet terugbetaald, bijvoorbeeld als ze het gevolg zijn van het beoefenen van een gevaarlijke sport. Alle uitsluitingen vind je in hoofdstuk 7 van de statuten.