CM-reisbijstand

Dankzij CM-reisbijstand trekken kinderen en jongeren met kinderbijslag zorgeloos op vakantie naar elke buitenlandse bestemming. Voor alle anderen hangt de reisbijstand af van het bezochte land, regio of gebied.

 • Deze landen, regio's en gebieden worden gedekt door CM-reisbijstand als je er op vakantie gaat. Voor kinderen en jongeren met kinderbijslag geldt CM-reisbijstand wereldwijd. Voor jongeren die in het buitenland gaan studeren geldt geen wereldwijde bijstand, enkel binnen Europa.
 • 24 op 24 recht op informatie, advies en bijstand dankzij alarmcentrale Mutas (+ 32 2 272 09 00).
 • Terugbetaling voor dringende medische kosten.
 • CM-bijstand is gegarandeerd gedurende drie maanden, vanaf de eerste dag van de zorgverlening in het buitenland. 

Wat moet ik doen bij medische kosten in het buitenland?

Betaal je ambulante kosten

Ging je in het buitenland naar de dokter of kocht je er medicatie? 

 • Bedragen lager dan 250 euro
  Betaal zelf ter plaatse.
 • Bedragen hoger dan 250 euro 
  Neem contact op met alarmcentrale Mutas (+ 32 2 272 09 00). Die maakt de terugbetaling rechtstreeks over aan de zorgverleners. 

Bewaar voorschriften en bewijzen

Houd alle originele betaalbewijzen en voorschriften goed bij. In Frankrijk bestaat zoiets als een geneesmiddelenvignet. Kreeg je zo’n vignet? Bewaar dat ook.

Bezorg alles aan CM

Weer thuis? Bezorg je betaalbewijzen en voorschriften via de CM-brievenbus. Doe dit samen met dit aanvraagformulier.

Je ontvangt je terugbetaling van CM

CM schrijft de terugbetaling over op je rekening. Dat gebeurt meestal binnen de drie maanden. 
Voor complexe dossiers kan het langer duren. Voor de terugbetaling van kosten in Australië geldt een specifieke regeling

Wat moet ik doen bij een ziekenhuisopname in het buitenland?

Neem contact op met Mutas

Zorg dat je binnen de 48 uur na je opname contact met alarmcentrale Mutas (+ 32 2 272 09 00) contact opneemt.

Leg je EZVK voor

Heb je geen Europese ziekteverzekeringskaart bij (niet digitaal via de app en niet in kaartvorm)? Geen zorgen, Mutas bezorgt een vervangingsattest aan het ziekenhuis.

Betaal je ziekenhuisfactuur niet

Het is te zeggen, wacht tot je weer thuis bent om de ziekenhuisfactuur te betalen. Wordt er jou toch gevraagd om onmiddellijk te betalen? Neem dan meteen contact op met Mutas (+ 32 2 272 09 00).

Welke kosten worden terugbetaald?

Onderstaande uitgaven komen in aanmerking voor terugbetaling als je vakantiebestemming gedekt is door de CM-reisbijstand:

 • hospitalisatiekosten bij dringende ziekenhuisopname (uitgezonderd oplegkosten voor een eenpersoonskamer);
 • ambulante kosten (bv. voor dokters- of tandartsbezoek, geneesmiddelen) voor dringende medische zorg (enkel voor landen waarmee binnen de verplichte ziekteverzekering een overeenkomst bestaat);
 • kosten bij repatriëring (mits voorafgaandelijke akkoord van de alarmcentrale Mutas);
 • noodzakelijke communicatiekosten (max. 15 euro);
 • bijkomende vervoers- en verblijfskosten (max. 1 100 euro en mits voorafgaandelijke akkoord van de alarmcentrale Mutas);
 • behandeling van het lichaam van een overledene (max. 1 000 euro).

Uitsluitingen

CM-reisbijstand komt niet tussen bij:

 • kosten ten gevolge van het beoefenen van een gevaarlijke sport. 
 • kosten ten gevolge van het reizen naar landen of regio's die een negatief reisadvies kregen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op het moment van vertrek. Je vindt de afgeraden gebieden op de website van Buitenlandse Zaken.
 • het volledig lijstje van uitsluitingen vind je in hoofdstuk 7 van de statuten

Hoeveel krijg ik terugbetaald?

Dossiers lager dan 200 euro

  Er is enkel een terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ze bedraagt doorgaans 75 procent van de kosten.

  Voorbeeld
  Totaal medische kosten, gemaakt in Frankrijk: 180 euro.
  De terugbetaling bedraagt 135 euro (in Frankrijk is dat meestal 75 procent van de kosten).

  Er is alleen een eventuele terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. 

  Voor zelfstandigen bestaat er binnen de ziekteverzekering geen overeenkomst met deze landen over de terugbetaling van ambulante zorg. Daardoor is er voor hen geen terugbetaling. 

  Voor een eventuele terugbetaling kun je je kosten voor ambulante zorg ter plaatse indienen bij de bevoegde instantie. Ben je al terug in België? Dan kun je die kosten niet meer indienen en worden ze dus niet terugbetaald.

  Met andere landen bestaat er binnen de verplichte ziekteverzekering geen overeenkomst over de terugbetaling van ambulante zorg. Daardoor is er geen terugbetaling.

  Voor zorgen aan boord van een schip is de vlag van het schip bepalend of er een tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering kan betaald worden.

  Dossiers hoger dan 200 euro

   Vrijwel alle dringende medische kosten worden terugbetaald als je vakantiebestemming gedekt is door de CM-reisbijstand.

   Per dossier en per rechthebbende geldt een franchise van 60 euro (25 euro voor leden met de verhoogde tegemoetkoming). In de terugbetaling zit altijd een extra CM-terugbetaling.

   Voorbeeld
   Totaal medische kosten, gemaakt in Frankrijk: 300 euro.
   De terugbetaling bedraagt 240 euro voor leden zonder verhoogde tegemoetkoming.