Terugbetaling ziektekosten

Ja, het gebruik van gele klevers blijft ongewijzigd. Bevestig ze op je doktersbriefjes en alle andere documenten die voor CM bestemd zijn.

Doktersbriefjes en andere getuigschriften voor verstrekte hulp komen gedurende twee jaar in aanmerking voor terugbetaling. Je hoeft ze dus niet jaarlijks voor nieuwjaar aan CM te bezorgen.

Bezorg ze binnen de twee jaar na het einde van de maand waarin de zorg werd verleend. Nadien zijn ze verjaard en kunnen ze niet meer worden terugbetaald.

Er zijn uitzonderingen:

 • bij overmacht en mits de goedkeuring door het Riziv (bv. bij langdurige ziekenhuisopname in coma); 
 • als de verjaringstermijn bij aangetekend schrijven werd tegengehouden of gestuit (bv. naar aanleiding van een inbeslagname van de getuigschriften voor gerechtelijk onderzoek).

Voor een correcte terugbetaling is het soms belangrijk om de getuigschriften voor verstrekte hulp meteen bij CM in te dienen. Een voorbeeld daarvan is een orthodontische behandeling omdat er strikte behandelings- en meldingstermijnen gelden. 

Ja, CM reikt de isi+-kaart gratis uit aan iedereen die er recht op heeft. Zelfs na diefstal of verlies van de kaart.

Je kunt geen omslagen meer bestellen, want het is niet meer nodig om ze te gebruiken. 

Doktersbriefjes en andere getuigschriften mag je zonder omslag in de CM-brievenbussen deponeren. Kleef wel op elk document een gele klever. Documenten die samenhoren (bv. getuigschrift voor terugbetaling kinesitherapie en voorschrift, doktersbriefje en verwijsbrief) niet je aan elkaar vast.

Terugbetalingen gebeuren steeds op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Je hoeft dus geen rekeningnummer op je doktersbriefjes te vermelden. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt er bij elk CM-kantoor een CM-brievenbus. De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen daarnaast gebruikmaken van de enveloppen port betaald door bestemmeling.

Ben je inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

Nee. Alleen kinderen jonger dan twaalf jaar die in België wonen, krijgen de isi+-kaart automatisch.  

Val je onder de Belgische sociale zekerheid en kun je geen elektronisch identiteitsbewijs krijgen? Dan moet je zelf een isi+-kaart aanvragen bij CM.  

Nee, je rijksregisternummer kan worden gelezen zonder dat je de PIN-code moet invoeren.

Nee. Het gebruik van de eID binnen gezondheidszorg is alleen van toepassing in België. De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is alleen bruikbaar als je tijdelijk in het buitenland vertoeft. Ze bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. 

In de apotheek, het ziekenhuis en bij bepaalde zorgverleners moet je je elektronische identiteitskaart (eID), een Kids-ID of een Belgische eID voor buitenlanders voorleggen.

Met je rijksregisternummer dat op die identiteitsbewijzen staat krijgt je apotheker, je ziekenhuis of je zorgverlener toegang tot MyCarenet. Dat is een beveiligd netwerk om je ziekenfondsgegevens online te raadplegen.

Personen die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid maar geen geldig identiteitsbewijs hebben (zoals sommige grensarbeiders) en alle kinderen jonger dan twaalf jaar krijgen van CM een isi+-kaart. Daar staat ook het rijksregisternummer op, zodat de zorgverlener toegang krijgt tot die gegevens. 

Je hoeft de eID van een ander niet mee te nemen. Het volstaat om een gele klever of een ander document voor te leggen waarop het rijksregisternummer van die persoon vermeld staat.

Verlies je een doktersbriefje of een ander getuigschrift voor verstrekte hulp? Dan kan je op basis van een duplicaat toch nog de terugbetaling van CM krijgen.

 • Vraag aan de zorgverlener een duplicaat (dubbel) van het getuigschrift. Dat is meestal geen probleem omdat het om een dubbel gaat: daar wordt de zorgverlener niet extra op belast. Op het getuigschrift moet wel duidelijk staan dat het een duplicaat is.
 • Bezorg dat duplicaat aan CM. Als je de terugbetaling nog niet hebt gekregen, dan zal die op je rekening worden overgeschreven. Als het nodig is, kan CM bemiddelen om het duplicaat te verkrijgen.

Om verlies van doktersbriefjes te voorkomen, kan je aan je huisarts vragen om een elektronisch getuigschrift (eAttest) te gebruiken.

Met een duplicaat kan je toch nog de terugbetaling van CM ontvangen.

 • Vraag aan je zorgverlener een duplicaat van het getuigschrift. Hierop moet duidelijk staan dat het een duplicaat is.
 • Bezorg het duplicaat aan CM. Zij onderzoekt of de prestaties al werden terugbetaald en zorgt afhankelijk daarvan voor de terugbetaling op je bankrekening.

Ook als je vindt dat je getuigschrift niet leesbaar is, dien je het in bij CM. Als CM het niet kan verwerken, stuurt ze een correctiedocument naar je arts. 

Van zodra we het ingevulde formulier ontvangen hebben, schrijft CM de terugbetaling over op je bankrekening.

De afkorting isi+ staat voor 'Identification Sociale/Sociale Identificatie/Soziale Identifizierung'; het plusteken wijst op het aanvullende karakter ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen.

De kaart bevat geen chip met persoonlijke gegevens. Ze dient alleen om je bij de apotheker, in het ziekenhuis en bij bepaalde zorgverleners te identificeren, zodat ze toegang krijgen tot je ziekenfondsgegevens.

Dan moet je een nieuwe kaart aanvragen bij CM. In afwachting van het nieuwe exemplaar ontvang je een isi+-attest. Dat attest is twee maanden geldig.

In afwachting van je isi+-kaart kan je bij de apotheek, in het ziekenhuis of bij bepaalde zorgverleners een gele klever voorleggen.

 • Ruimte voor eigen gegevens. Plak hier een gele klever. Dan zijn alle gegevens meteen correct en kan CM de terugbetaling vlot verwerken.
   
 • Code(s) die staan voor de verrichte prestatie(s). De omschrijving van vaak voorkomende codes vind je op de tarievenpagina's.
   
 • Kader waarin de zorgverlener ofwel het betaalde bedrag vermeldt, ofwel 'ja', ofwel 'nee'. 'Ja' betekent dat je remgeld betaalde; 'nee' dat je geen remgeld betaalde. Deze informatie dient om de teller van je maximumfactuur bij te houden.
   
 • Ontvangstbewijs waar de zorgverlener moet noteren hoeveel je betaald hebt. Dat bewijs is voor jou bestemd. Je zorgverlener mag het niet zelf bijhouden.

Bezorg je doktersbriefjes of andere getuigschriften voor verstrekte hulp aan CM, dan verloopt de terugbetaling via overschrijving.

Op je rekeninguittreksel staan deze gegevens:

 • het aantal terugbetaalde prestaties;
 • de specialisatie van de zorgverlener (huisarts, specialist, kinesist ...);
 • de datum van de verstrekking;
 • het officiële tarief;
 • het lidnummer van de patiënt;
 • de referenties voor CM.

Wil je ook nog een betalingsoverzicht krijgen? Dat kan eenvoudig via de rubriek 'Mijn terugbetalingen' of via de Mijn CM-app.

Bij de behandeling van de gegevens respecteren CM en je financiële instelling de wet op de persoonlijke levenssfeer.

De isi+-kaart wordt alleen uitgereikt aan kinderen jonger dan twaalf jaar en personen die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid maar geen geldig identiteitsbewijs kunnen krijgen (zoals grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken). 

Nee. Op je eID of andere identiteitsbewijzen worden geen ziekenfondsgegevens opgeslagen. Ze dienen enkel om je rijksregisternummer elektronisch te lezen.