Aansluitingsvoorwaarden

Kinderen ten laste van een verzekeringsnemer die is aangesloten bij een CM-verzekering zijn vrijgesteld van premiebetaling tot en met het tweede kalenderjaar na het jaar van hun geboorte.

Voordelen: 

  • de geboortedatum geldt als aansluitingsdatum;
  • er is onmiddellijk recht op terugbetaling omdat er geen wachttijd is;
  • de waarborg 'voorafbestaande toestand' is niet van toepassing.

Nee, dit gaat niet. Zowel jij als gerechtigde, als alle personen die voor de wettelijke ziekteverzekering bij jou ten laste staan, moeten aansluiten, tenzij ze aangesloten zijn bij een gelijkaardige verzekering.

Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de datum van aansluiting. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden.

Tijdens je wachttijd ben je door CM-Hospitaalplan wel al verzekerd voor ziekenhuisopnames bij:

  • een ongeval;
  • een aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan worden de periodes van drie maanden of negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.

Bij overstap van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering kan de wachttijd voor vruchtbaarheidsbehandelingen worden ingekort.

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting bij CM-Hospitaalplan al bestaan worden niet uitgesloten. 

Ziekenhuisopnames ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting vergoed als volgt: 

  • je kiest voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: vergoeding volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’ en ‘voor- en nazorg’; 
  • je kiest voor een eenpersoonskamer: volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’, inclusief 'voor- en nazorg', maar zonder vergoeding voor de ereloon- en kamersupplementen. 

Opnames ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. 

Kom je over van een gelijkaardige mutualistische verzekering? Dan worden de hogervermelde periodes van drie jaar en negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.  

Er is geen wachttijd om aan te sluiten bij CM-MediKo Plan als je overstapt vanuit een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.

Is dit niet het geval, dan zijn volgende wachttijden van toepassing:

  • 3 maanden voor remgeld, reisvaccins en voedings- en dieetadvies
  • 6 maanden voor oogzorg
  • 12 maanden voor tandprothesen en -implantaten, orthodontie en parodontologie, hoorapparaten en bevallingsforfaits.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande aandoening. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

De wachttijd bedraagt drie maanden. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan vermindert de wachttijd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 

Nee, iedereen is welkom, hoe oud je ook bent of welke medische voorgeschiedenis je ook hebt. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.