CM-Hospitaalfix en Fix Extra

Zeker, CM-Hospitaalfix en CM-Hospitaalfix Extra zijn ideaal als aanvulling op CM-Hospitaalplan of elke andere hospitalisatieverzekering.

Betaal je de premie CM-verzekeringen per overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen per domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden door het nummer BE02 0688 9385 6340. Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact op via 078 151 151.

Niet. De betaling gebeurt automatisch. CM krijgt een signaal van het ziekenhuis zodra je er ontslagen wordt. Op basis van dit signaal wordt de terugbetaling overgeschreven op je rekening. 

De wachttijd bedraagt drie maanden. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan vermindert de wachttijd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 

Kinderen die ten laste staan van een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. 

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de aansluiting gratis.

Premies starten al vanaf 0,23 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. 

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een indicatie. 

 

Maandpremie 

CM-Hospitaalfix

Maandpremie 

CM-Hospitaalfix Extra

Bij aansluiting vóór je 60ste verjaardag
Tot en met 17 jaar 

0,23

0,63

Van 18 tot en met 24 jaar 

0,34

0,84

Van 25 tot en met 59 jaar 

2,00

5,32

Van 60 tot en met 64 jaar 

3,48

6,60

Van 65 tot en met 69 jaar  

5,28

13,68

Van 70 tot en met 74 jaar  

6,06

14,25

Vanaf 75 jaar

6,93

19,67

Bij aansluiting na je 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

4,18

7,90

Van 65 tot en met 69 jaar

6,33

16,41

Van 70 tot en met 74 jaar

7,28

17,09

Vanaf 75 jaar 

8,32

23,61

Bij aansluiting na je 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

7,93

20,51

Van 70 tot en met 74 jaar 

9,09

21,37

Vanaf 75 jaar   

10,41

29,50

Bij aansluiting na je 76ste verjaardag
Vanaf 76 jaar

13,18

37,37

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. 

Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zul je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Op www.cm.be/selfservice.be kun je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wilt ontvangen.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen. 

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om de data van de domiciliëring aan te passen.

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. 

De premie dient betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

Een verpleegdag is elke door het ziekenhuis aangerekende opnamedag met overnachting. 

Een verpleegdag is ook één bijkomende opnamedag indien de ziekenhuisopname begon voor 12 uur en het ontslag viel na 14 uur.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.