CM-MediKo Plan

Nee, dat is niet nodig. Het volstaat het desbetreffende document te bezorgen aan CM via de Mijn CM-app of via een CM-brievenbus. 

CM en CM-MediKo Plan werken samen en zorgen vervolgens voor de terugbetaling(en) waarop je recht hebt. Als er alsnog een document zou ontbreken, nemen we contact met jou op.

Bezorg CM een gedetailleerde afrekenstaat waaruit het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid. De terugbetaling wordt op je rekening overgeschreven.

Bezorg CM het geboorteattest van je gemeente of stad. Het bevallingsforfait krijg je als moeder automatisch samen met het geboortegeschenk dat je via het CM-voordeel ‘Geboorte’ kiest.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

 1. Bezorg CM de gedetailleerde factuur van de opticien.
 2. Indien er recht is op een wettelijke tussenkomst, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering nodig. Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering, samen met het voorschrift.
 3. Je ontvangt de terugbetaling binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM en dit rechtstreeks op je rekening.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de oogarts betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van de oogarts ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Bezorg CM de gedetailleerde factuur of vul het aanvraagformulier in.
Onderteken het en laat het ook ondertekenen door je arts of andere zorgverstrekker.

Als er recht is op een wettelijke tussenkomst, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Het exacte moment is moeilijk aan te geven, maar van zodra we alle documenten ontvangen hebben, volgt de terugbetaling zo snel mogelijk. 

 1. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de audicien.
 2. Je audicien bezorgt het getuigschrift van aflevering aan CM.
 3. Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
 4. Je mag ook de gedetailleerde factuur, waaruit blijkt dat je enkel het persoonlijk aandeel betaalde, bezorgen aan CM.

Als je het volledige bedrag aan de audicien betaalde dan ontvang je een getuigschrift van aflevering. Dien dit in bij CM om de terugbetaling te ontvangen.

Normaal gesproken volgt de terugbetaling steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Omdat je bij veel audiciens enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden. De terugbetaling duurt nooit langer dan drie maanden.

Bezorg dit dan zelf aan CM.

 • Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je bezorgt het aan CM via een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig. Soms bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. Dan hoef je niets te doen.
   
 • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
  De terugbetaling gebeurt automatisch en viermaal per jaar op vaste tijdstippen.
Periode van binnenbrengen getuigschrift   Datum van terugbetaling
1 januari tot en met 31 maart midden juni
1 april tot en met 30 junieind augustus
1 juli tot en met 30 septembereind november
1 oktober tot en met 31 december   eind februari jaar erop

 

Bezorg CM een van volgende documenten:

 • het BVAC-attest van de apotheker
 • de gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum
 • het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de zorgverlener.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Orthodontie

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering is een behandelingsplan nodig. Dit plan omvat:

 • De diagnose
 • De omschrijving van het behandelingsplan
 • De te plaatsen apparatuur
 • De opmaakdatum

Laat de orthodontist een behandelingsplan opstellen en bezorg het aan CM, ten laatste samen met de eerste aanvraag voor een terugbetaling door CM-MediKo Plan.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Voor behandelingen met terugbetaling door de ziekteverzekering, wordt het remgeld op de RIZIV-prestaties vergoed binnen de waarborg remgeld. Heb je een getuigschrift voor verstrekte hulp gekregen? Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je orthodontist kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling van het remgeld op je rekening gestort. Dit gebeurt per kwartaal.

Parodontologie

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Als er recht is op terugbetaling door de ziekteverzekering, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp nodig. Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je tandarts of parodontoloog kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling op je rekening gestort.

Tandprothesen en -implantaten

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Voor tandprothesen en -implantaten met recht op terugbetaling door de ziekteverzekering is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp nodig. Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je tandarts kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling op je rekening gestort.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Als je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Bezorg CM een van de volgende documenten:

 • de gedetailleerde factuur
 • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener)

Kreeg je een getuigschrift voor verstrekte hulp? Bezorg dit via de CM-brievenbus.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de diëtist of andere zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Ja, wie zowel CM-Hospitaalplan als CM-MediKo plan heeft, geniet van 5 % korting op de premie voor CM-Hospitaalplan. Je hoeft hiervoor niets te doen, deze wordt automatisch verrekend.