CM-MediKo Plan

Premies starten al vanaf 12,57 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. Wil je aansluiten? Dan moeten alle personen die voor de ziekteverzekering bij jou ten laste staan, ook aansluiten.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een indicatie:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Pasgeborenen

-

0-2 jaar

-

0-9 jaar

12,57

10-19 jaar

16,84

20-34 jaar

17,69

35-49 jaar

21,80

50-64 jaar

23,41

65-74 jaar

26,62

Vanaf 75 jaar

29,24

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
60-64 jaar

28,08

65-74 jaar

31,95

Vanaf 75 jaar

35,09

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
66-74 jaar

34,61

Vanaf 75 jaar

38,01

Bij aansluiting na de 70ste verjaardag
70-74 jaar

39,91

Vanaf 75 jaar

43,87

Kinderen zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. Vanaf dan tot hun 9de levensjaar betaal je voor kinderen een premie van 12,57 euro per maand. 

Als je meer dan drie personen ten laste hebt, wordt de premie vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste gehalveerd.

Betaal je de premie CM-verzekeringen per overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen per domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden door het nummer BE02 0688 9385 6340. 

Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact op via 078 151 151.

Ja, wie zowel CM-Hospitaalplan als CM-MediKo plan heeft, geniet van 5 % korting op de premie voor CM-Hospitaalplan. Je hoeft hiervoor niets te doen, deze wordt automatisch verrekend.

Er is geen wachttijd om aan te sluiten bij CM-MediKo als je overstapt vanuit een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.

Is dit niet het geval, dan zijn volgende wachttijden van toepassing:

 • 3 maanden voor remgeld, vaccinaties en voedings- en dieetadvies;
 • 6 maanden voor oogzorg;
 • 12 maanden voor tandzorg, hoorapparaten en bevallingsforfaits.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

Kinderen ten laste van een verzekeringsnemer die is aangesloten bij CM-MediKo Plan zijn vrijgesteld van premiebetaling tot en met het tweede kalenderjaar na het jaar van hun geboorte.

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. De premie dient dus ook betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om deze data aan te passen.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM, zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen.

Op www.cm.be/selfservice.be kun je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wilt ontvangen.

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zul je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Bezorg CM het geboorteattest van de gemeente of stad.

Bezorg CM de gedetailleerde factuur en het getuigschrift van verstrekte hulp of van aflevering, samen met het voorschrift.

 • Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de audicien.
 • Je audicien bezorgt het getuigschrift van aflevering aan CM.
 • CM betaalt de terugbetaling vanuit CM-MediKo Plan.

 • Bezorg CM de gedetailleerde factuur of het aanvraagformulier.
  Vul het in, onderteken het en laat het ook ondertekenen door je arts of andere zorgverlener.
 • Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering

Bezorg CM een van volgende documenten:

 • het BVAC-attest van de apotheker;
 • de gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum;
 • het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de zorgverlener.

 • Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je bezorgt het aan CM via een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig. Soms bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. Dan hoef je niets te doen.
   
 • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
  De terugbetaling gebeurt automatisch en viermaal per jaar op vaste tijdstippen.

 • Laat je arts een bewijsstuk voor terugbetaling invullen
  Het Riziv stelt hiervoor dit document ter beschikking.
   
 • Bezorg het ingevulde bewijsstuk voor terugbetaling aan CM
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je gebruikt hiervoor een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.
   
 • Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp
  Ook hiervoor gebruik je een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.
   
 • Orthodontie: laat de arts een behandelingsplan opstellen
  Dit is verplicht voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Dit plan omvat:
  • de diagnose;
  • de omschrijving van het behandelingsplan;
  • de te plaatsen apparatuur;
  • de opmaakdatum.
    
 • Orthodontie: bezorg het behandelingsplan aan CM
  Doe dit bij de eerste aanvraag voor een terugbetaling vanuit CM-MediKo Plan.
   
 • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening

Bezorg CM een van de volgende documenten:

 • de detailfactuur;
 • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener), samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Ja, je kunt de gedetailleerde factuur met vermelding van de terugbetaling vanuit de ziekteverzekering en je persoonlijk aandeel (remgeld en supplement) ook zelf aan CM bezorgen.

Normaal gesproken volgt de terugbetaling steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Omdat je bij veel audiciens enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden. De terugbetaling duurt nooit langer dan drie maanden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de oogarts betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde oogarts ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling gebeurt viermaal per jaar en dit volgens een vast schema:

Periode van binnenbrengen getuigschrift   Datum van terugbetaling
1 januari tot en met 31 maart midden juni
1 april tot en met 30 junieind augustus
1 juli tot en met 30 septembereind november
1 oktober tot en met 31 december   eind februari jaar erop

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Als je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de diëtist of andere zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Bezorg dit dan zelf aan CM.

Bezorg CM een gedetailleerde afrekenstaat waaruit het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid. Het remgeld wordt op je rekening overgeschreven.