Verzekeringspremie

Betaal je de premie CM-verzekeringen via overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen via domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden. Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact met ons op. 

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. 

De premie dient betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen. 

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om de data van de domiciliëring aan te passen. Je kan wel de frequentie aanpassen: maandelijks, trimestrieel of jaarlijks. Het premiebedrag gaat steeds op het einde van maand voorafgaand aan de aangerekende periode van je rekening. Zo betaal je bijvoorbeeld in december voor de periode januari-maart.

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. 

Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zal je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Via onze website kan je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wil ontvangen.

Premies starten al vanaf 4,22 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode.

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht per maand in euro:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 

4,22

Van 25 tot en met 49 jaar 

9,72

Van 50 tot en met 59 jaar 

11,31

Van 60 tot en met 64 jaar 

19,45

Van 65 tot en met 69 jaar

20,70

Vanaf 70 jaar 

30,71

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

25,29

Van 65 tot en met 69 jaar

26,89

Vanaf 70 jaar 

36,86

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

31,03

Vanaf 70 jaar   

46,09

Premies starten al vanaf 12,57 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de 4e aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot maximum 8,90 euro.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
0-9 jaar

12,57

10-19 jaar

16,84

20-34 jaar

17,69

35-49 jaar

21,80

50-64 jaar

23,41

65-74 jaar

26,62

Vanaf 75 jaar

29,24

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
60-64 jaar

28,08

65-74 jaar

31,95

Vanaf 75 jaar

35,09

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
66-74 jaar

34,61

Vanaf 75 jaar

38,01

Bij aansluiting na de 70ste verjaardag
70-74 jaar

39,93

Vanaf 75 jaar

43,87

Premies starten al vanaf 0,23 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is er geen premie verschuldigd.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro. 

Bij aansluiting vóór je 60ste verjaardag
Tot en met 17 jaar 

0,63

Van 18 tot en met 24 jaar 

0,84

Van 25 tot en met 59 jaar 

5,32

Van 60 tot en met 64 jaar 

6,60

Van 65 tot en met 69 jaar  

13,68

Van 70 tot en met 74 jaar  

14,25

Vanaf 75 jaar

19,67

Bij aansluiting na je 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

7,90

Van 65 tot en met 69 jaar

16,41

Van 70 tot en met 74 jaar

17,09

Vanaf 75 jaar 

23,61

Bij aansluiting na je 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

20,51

Van 70 tot en met 74 jaar 

21,37

Vanaf 75 jaar   

29,50

Bij aansluiting na je 76ste verjaardag
Vanaf 76 jaar

37,37