Terug aan het werk en borstvoedingspauzes

Werknemers hebben recht op borstvoedingsverlof om hun kind borstvoeding te geven of de melk af te kolven.

Wie 4 uur per dag werkt, mag 30 minuten pauzeren. Wie minstens 7,5 uur per dag werkt, mag 1 uur pauzeren (of 2 keer 30 minuten). De pauzes kunnen genomen worden tot 9 maanden na de geboorte.

Ja, CM betaalt een uitkering voor die onderbrekingen. 

Deze uitkering bedraagt 82 % van het brutoloon. De uitkeringen worden op vaste data uitbetaald, die vind je terug in de betaalkalender.

Nee, aangezien je werkgever weet wanneer je bevallen bent, weet hij ook wanneer je weer aan de slag gaat. Een document voor werkhervatting invullen is niet nodig.