Zwangerschap en werken

 • Nachtarbeid en overwerk is verboden. 
 • De wet voorziet moederschapsrust en werkverwijdering (indien de arbeidsomstandigheden gezondheidsrisico’s inhouden). 

Als de werksituatie gezondheidsrisico's inhoudt voor jou of je kind, kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag werken in die omstandigheden.

De werkgever moet nagaan of er een alternatieve tewerkstelling zonder gezondheidsrisico's mogelijk is. Is dat niet het geval, dan moet je de werkzaamheden volledig stopzetten.

Werkverwijdering is mogelijk zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte (tot maximaal 5 maanden na de bevalling). De duur ervan wordt bepaald door de arbeidsgeneesheer.

Bezorg CM:

 • een attest ingevuld door de werkgever;
 • een attest van de arbeidsgeneesheer over de beslissing tot verplichte werkverwijdering (zowel bij werkverwijdering tijdens de zwangerschap als na de geboorte);
 • een medisch attest opgemaakt door je arts met de vermoedelijke bevallingsdatum en indien van toepassing de vermelding dat het gaat om een zwangerschap van een meerling (enkel bij werkverwijdering tijdens de zwangerschap).

Je ontvangt:

 • een inlichtingenblad: vul het zo snel mogelijk in en bezorg het aan CM. Je werkgever krijgt de vraag naar loongegevens rechtstreeks van CM. In geval van werkloosheid levert de werkloosheidsdienst de gegevens aan.
 • het bewijs van werkhervatting: stuur het binnen 8 dagen na het einde van de werkverwijdering ingevuld terug naar CM.

Als je van de arbeidsgeneesheer het werk niet mag hervatten omdat je borstvoeding geeft, val je onder de regeling werkverwijdering en ontvang je dus een uitkering van CM, ook gekend als borstvoedingsverlof.

Als je zelf beslist om thuis te blijven omwille van de borstvoeding, heb je geen recht op een terugbetaling van CM. In dit geval blijf je onbezoldigd thuis of kun je terugvallen op een systeem van tijdskrediet, aan te vragen via de RVA en de werkloosheidsinstellingen.

Een periode van werkverwijdering kan slechts toegekend worden indien er een contract is tussen werkgever en werkneemster. Als het contract beëindigd wordt, komt er automatisch een einde aan de werkverwijdering en dus ook aan de uitkeringen van CM. Als je geen andere job hebt, moet je je inschrijven bij een werkloosheidsinstelling om over een vervangingsinkomen te beschikken.

In onderstaande situaties is er sprake van gedeeltelijke werkverwijdering.

 • Je werkt bij 1 werkgever en krijgt er een alternatief werk toegewezen of je mag er slechts een gedeelte van je gewone werkzaamheden verderzetten, waardoor je loonverlies lijdt.
 • Je werkt bij 2 werkgevers: bij de ene moet je het werk stopzetten omdat het risico's inhoudt voor jou en je kindje; bij de andere kun je verder werken omdat er geen gezondheidsrisico's zijn.
 • Je hebt als werknemer ook een zelfstandige activiteit, maar je moet het werk stopzetten omdat het risico's inhoudt voor jou en je kindje. Als je je zelfstandige activiteit wilt verderzetten, moet je hiervoor een aanvraagformulier sturen naar de adviserend arts van CM om toestemming te vragen.

Als zwangere medewerker mag je, met behoud van loon, afwezig zijn op het werk om zwangerschapsonderzoeken te laten uitvoeren. Dit op voorwaarde dat:

 • de onderzoeken niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden; 
 • de werkgever vooraf op de hoogte is gebracht;
 • een medisch getuigschrift de afwezigheid staaft.