Hoofdopdrachten van CM

CM heeft als hoofdopdracht niet enkel het beheren van de verplichte ziekteverzekering.

CM zet zich in om de volgende opdrachten uit te voeren.

 • Mee beheren en uitvoeren van de verplichte ziekteverzekering.
  • CM als medebeheerder:
   • zetelt in diverse instanties van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv);
   • is actief betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met de zorgverleners;
   • treedt op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de patiënten.
  • CM als uitvoerder:
   • betaalt ziektekosten terug;
   • keert een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.
 • Informeren van haar leden.
 • Aanbieden van sociale hulpverlening en juridische bijstand.
 • Ontwikkelen van projecten voor een gezonde levensstijl.
 • Uitvoeren van de Vlaamse sociale bescherming.
 • Verspreiden van isi+-kaarten.