Onze missie, visie, waarden en rollen

Waar staat CM voor? Wat willen we als gezondheidsfonds onder de aandacht brengen en hoe zorgen we voor een gezonde samenleving?

Onze missie

We maken gezondheid toegankelijk voor iedereen en werken op maat zodat elke  persoon een kwaliteitsvol leven ervaart.

Onze visie

Een gezonde samenleving waarbinnen elke persoon een kwaliteitsvol leven ervaart.

Onze waarden

Wederkerigheid, ‘mutualiteit’, is ons sleutelwoord om relaties op te bouwen. Deze wederkerigheid wordt weerspiegeld in onze kernwaarden:

 • Vertrouwen   
  We geloven oprecht in de kracht van ieder persoon.
 • Respect   
  We zijn onvermoeibaar nieuwsgierig. Iedere stem telt.
 • Solidariteit  
  We zijn zorgzaam en ondersteunen op maat. Samen hebben we sterke schouders om de moeilijkste situaties te dragen. Proportioneel universalisme.
 • Duurzaamheid  
  We bouwen duurzame relaties op met mens en wereld. We zetten ons in voor een kwaliteitsvolle omgeving, essentieel voor een goede gezondheid.
 • Durf  
  We nemen onze verantwoordelijkheid op. Creatief en vindingrijk spelen we in op de uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Medewerkers en vrijwilligers brengen deze kernwaarden tot leven in hun gezamenlijke werk en inzet. Als gezondheidsfonds willen we zo herkend en erkend worden door onze leden en de ruime samenleving.

Onze rollen

We vullen als gezondheidsfonds verschillende rollen in die elkaar versterken:

 • Als gezondheidsbegeleider bieden we persoonlijke en collectieve ondersteuning en begeleiding op vlak van gezondheid. Als gezondheidsfonds hebben we aandacht voor de gezondheid van iedere persoon en voor de gezondheid van onze samenleving. Vanuit vertrouwen behartigen we de belangen van eenieder, zodat elke persoon een kwaliteitsvol leven kan leiden, en dragen we bij aan een betere samenleving voor iedereen. 
 • Als sociale beweging gebruiken wij onze expertise om het gezondheidsbeleid te sturen en een gezonde samenleving op te bouwen. Daarnaast zetten we in op collectieve acties en kritische, geëngageerde impulsen om voortdurend te streven naar een grotere toegankelijkheid en beschikbaarheid van alles wat een betere levenskwaliteit en een gezond leven mogelijk maakt. Dit doen we samen met onze leden en onze vrijwilligers die het kloppend hart van onze organisatie zijn.
 • Als sociaal ondernemer zetten we alles op alles om aan nieuwe gezondheidsvragen tegemoet te komen, samen met onze leden, vrijwilligers en partners, dit vanuit een brede visie op gezondheid. Onze ambitie is om leemtes te identificeren in de welzijns- en gezondheidszorg. We kunnen daarbij de bewuste keuze maken om deze leemtes zelf in te vullen.
 • Als sociaal verzekeraar voeren we de verplichte ziekteverzekeringen uit op de meest efficiënte, betrouwbare en proactieve manier. Met onze aanvullende en facultatieve verzekeringen zetten we ons in om de gezondheidsnoden van onze leden op een betaalbare en kwaliteitsvolle wijze te verzekeren.