Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Sociaal verzekeraar

Als sociaal verzekeraar voert CM de verplichte ziekteverzekeringen uit op de meest efficiënte, betrouwbare en proactieve manier. Daarnaast zetten we ons met onze aanvullende en facultatieve verzekeringen in om de gezondheidsnoden van onze leden op een betaalbare en kwaliteitsvolle wijze te verzekeren.

CM zet zich als sociaal verzekeraar in zich voor het beheer en de uitvoering van volgende opdrachten.

De federale ziekte- en invaliditeitsverzekering

De uitvoering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeurt door: 

 • de ziekenfondsen (gegroepeerd in vijf landsbonden waaronder de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten); 
 • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
 • een specifiek ziekenfonds voor NMBS-personeel

Zij betalen de ziektekosten terug en keren een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.

Organisatie en beheer

Het beheer en de organisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gebeurt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)

Dit ontvangt - onder meer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - de bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en verdeelt ze over de landsbonden, de Hulpkas en het NMBS-ziekenfonds. 

Daarnaast is het Riziv onder meer belast met de controle op deze instanties.

Voor wie?

In België is de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor iedereen verplicht

Het systeem is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Iedereen kan ervan genieten en draagt zijn steentje bij in verhouding tot zijn inkomen. 

De ziekte- en invaliditeitsverzekering geldt voor al wie: 

Rol CM
 • CM als medebeheerder:
  • zetelt in diverse instanties van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv);
  • is actief betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met de zorgverleners;
  • treedt op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de patiënten.
 • CM als uitvoerder:
  • controleert je rechten;
  • betaalt ziektekosten terug;
  • keert een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid;
  • zorgt voorbegeleiding en geeft advies.

De Vlaamse Sociale Bescherming

CM is uitvoerder van de Vlaamse sociale bescherming via de CM-Zorgkas. Die bestaat uit:

Daartoe doet de CM-Zorgkas het volgende:

 • controleert je rechten;
 • zorgt dat je je rechten waar mogelijk automatisch krijgt;
 • betaalt de zorgbudgetten uit;
 • zorgt voor begeleiding en geeft advies;
 • doet terugbetalingen aan verstrekkers van mobiliteitshulpmiddel of aan de betrokken voorziening.  

De aanvullende verzekering: 'CM-diensten en -voordelen'

Als aanvulling op de verplichte ziekteverzekeringen geniet je als CM-lid van een uitgebreid pakket diensten en voordelen als je je CM-bijdrage hebt betaald. Deze bijdrage is verplicht als je wil aansluiten bij CM.

Aanvullende facultatieve verzekeringen

Je kunt je bijkomend verzekeren voor extra diensten. Hiervoor betaal je aparte bijdrage.