InterMutualistisch Agentschap (IMA)

CM werkt actief mee als partner in het InterMutualistisch Agentschap (IMA), een vzw die door de ziekenfondsen werd opgericht.

Op basis van ziekenfondsgegevens voert het IMA studies uit en maakt ze aanbevelingen voor de overheid. Daarnaast stelt ze via de IMA-ATLAS permanent cijfergegevens ter beschikking. 

Analyse en onderzoek

Om haar opdrachten uit te voeren, beschikt elk ziekenfonds over facturatiegegevens (bv. datum, plaats en kostprijs van uitgevoerde prestaties en behandelingen) en administratieve gegevens van zijn leden (bv. geslacht en leeftijd). 

Deze gegevens worden gecodeerd doorgegeven aan het IMA om ze te analyseren. Medische gegevens van de ziekenfondsleden worden daarentegen nooit overgemaakt. 

Het analyseren van gegevens gebeurt op eigen initiatief van het IMA of op vraag van zijn wettelijke partners: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. 

Daarnaast voert het IMA ook onderzoeken uit in samenwerking met en/of in opdracht van andere federale overheidsinstellingen, gewesten, gemeenschappen en universiteiten. 

Meer info over het IMA vind je op www.ima-aim.be. Bij 'Onderzoeken' vind je enkele IMA-rapporten. 

IMA-ATLAS

Naast het uitvoeren van studies stelt het IMA ook permanent een IMA ATLAS ter beschikking. Ze bevat statistieken en cijfergegevens, onderverdeeld in zes thema's: demografie en socio-economie, preventie, gezondheidstoestand, zorgconsumptie, toegankelijkheid en organisatie van gezondheidszorg. De cijfers gaan tot tien jaar terug en worden jaarlijks geactualiseerd.

In de IMA-ATLAS vind je onder meer gegevens over de verhoogde tegemoetkoming, het globaal medisch dossier, het voorkomen van diabetes en het antibioticagebruik. Je kunt er globale cijfers voor België, de gewesten en de provincies raadplegen en downloaden, maar ook gedetailleerde cijfers voor arrondissementen en gemeenten.