Intermutualistische samenwerking

CM werkt actief samen met andere ziekenfondsen.

Het Nationaal Intermutualistisch College

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is het bestuursorgaan tussen de mutualiteiten waarin zij overeenstemming bereiken over hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden in het medebeheer van de federale ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Deze structuur fungeert ook als interface voor zorgverleners om veilig gegevens uit te wisselen met de mutualiteiten via mycarenet. 

Het InterMutualistisch Agentschap

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is een vzw die als missie heeft ‘het bestuderen van het gezondheidssysteem op basis van gezondheidsgegevens verzameld door alle mutualiteiten in België’.

Deze vereniging ondersteunt de mutualiteiten in hun wettelijke taken door analyses te produceren over de toegankelijkheid van zorg, de evolutie van zorgconsumptie en -vraag, en de kwaliteit van zorg. Deze studies stellen de mutualiteiten in staat hun taken in het medebeheer van de federale ziekte- en invaliditeitsverzekering te vervullen door aanpassingen aan de wetgeving voor te stellen om de toegankelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit van het Belgische gezondheidssysteem te verbeteren.

Het Vlaams Intermutualistisch College

Het Vlaams Intermutualistisch College (VICO) is het forum waarin de mutualiteiten en zorgkassen tot overeenstemming komen over de politiek-strategische dimensie van de Vlaamse intermutualistische samenwerking. Het VICO is de spreekbuis van mutualiteiten en zorgkassen tegenover Vlaamse overheden en andere stakeholders voor zowat alle domeinen binnen zorg, welzijn en gezondheid waarvoor Vlaanderen bevoegd is.