Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Toegang tot ambulante geestelijke gezondheidszorg

Volgens schattingen kampt minstens 1 op 4 Belgen op een bepaald moment in hun leven met mentale problemen. Er is dus nood aan een sterke geestelijke gezondheidszorg.

Omgeving

De eerste stap is over je mentale problemen spreken met iemand uit je omgeving. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar toch is het heel belangrijk om te doen. Je huisarts, familie, vrienden, vertrouwenspersonen op school, bij verenigingen, op het werk … kunnen meer voor jou betekenen dan je zelf denkt.

Professioneel aanbod

Soms is een eigen netwerk niet voldoende en moet je beroep doen op het professionele aanbod. Het is niet altijd eenvoudig om tijdig en vlot de weg te vinden naar de gepaste zorg. Financiële en praktische redenen kunnen je weerhouden om de stap naar ambulante geestelijke gezondheidszorg te zetten.

Om het zorgaanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken, sloegen de overheid en de netwerken voor geestelijke gezondheid de laatste jaren de handen in mekaar via verschillende akkoorden.

Door dit aanbod kunnen mensen gebruik maken van psychologische zorg aan een toegankelijke prijs. Die zorg wordt georganiseerd in 3 functies.

  Deze interventies worden aangeboden via groepsprogramma’s op vindplaatsen. Dit zijn locaties, dicht bij jou, in je lokale gemeenschap (vb. scholen om kinderen en jongeren te bereiken). Deze interventies hebben vooral tot doel om je beter voor jezelf en elkaar te leren zorgen, je mentale weerbaarheid te versterken of om je meer uitleg te geven over bepaalde thema’s zoals stress. Deze interventies zijn vrij toegankelijk en er is ook geen registratie nodig. 

  Dat zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart die een impact heeft op je psychisch welbevinden. Deze interventies worden zowel individueel (max. 8 sessies voor volwassenen en max. 10 sessies voor kinderen) als in groep aangeboden. Ze zijn vrij toegankelijk bij een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog in diens praktijk en/of op een vindplaats. 

  Dit gaat over de behandeling van lichte tot matige problemen: interventies met de bedoeling om psychische klachten gericht en kortdurend te behandelen.  Deze interventies kunnen zowel individueel (max. 20 sessies) als in groep aangeboden worden. Ze zijn toegankelijk na het opstellen van een bilan waaruit de nood blijkt voor deze interventies. 

  Netwerk voor geestelijke gezondheidszorg

  De psychologische zorg die terugbetaald wordt, wordt verstrekt door psychologen en orthopedagogen die daarvoor een overeenkomst hebben afgesloten bij een netwerk geestelijke gezondheid. Zij doen dat voor een specifiek en beperkt aantal uren in overeenstemming met het budget en de nodenanalyse van het netwerk. 

  Je kan er ongeacht je leeftijd of het soort aandoening terecht op voorwaarde dat je hulpvraag beantwoord kan worden met een kortdurende interventie. De psycholoog werkt waar nodig met andere zorgverleners van de patiënt samen. 

  Wat is een netwerk voor geestelijke gezondheid?

  Naast deze netwerken is er ook nog het reguliere aanbod van psychologen, orthopedagogen of andere zorgverleners. Die hanteren hun eigen tarieven. Meer info vind je hier.

  Terugbetalingen

  Lees meer info over de terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg vanuit de verplichte ziekteverzekering en het CM-voordeel