Geestelijke gezondheid

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Houd ook je geestelijke gezondheid in een goede conditie.

Vanuit de ziekteverzekering is er een terugbetaling voorzien voor psychologische zorg georganiseerd door een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. 

Als CM-lid kun je dankzij het CM-voordeel - onder bepaalde voorwaarden - ook rekenen op terugbetaling van psychologische of psychotherapeutische sessies die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald. 

Ziekteverzekering

Voor sessies psychologische zorg georganiseerd door een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg betaal je enkel het persoonlijk aandeel:

 • 11 euro per sessie (of 4 euro als je de verhoogde tegemoetkoming hebt) voor individuele sessies;
 • 2,50 euro per sessie voor groepssessies.

Wat is een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg?

Sessies kunnen zowel individueel als in groep. Ze kunnen plaatsvinden in een praktijkruimte van het netwerk, maar ook in een geschikte ruimte bij de patiënt of via video.

De terugbetaling door de ziekteverzekering is beperkt in aantal sessies. Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • het soort psychologische zorg (eerstelijns of gespecialiseerd). Het aantal vergoedbare sessies hangt ervan af of de sessies individueel of in groep zijn, en of het eerstelijns- of gespecialiseerde zorg is. Op de Riziv-pagina vind je een volledig overzicht hoeveel van die sessies en in welke combinatie vergoedbaar zijn
 • de leeftijdsgroep (kinderen en jongeren tot en met 23 jaar, of volwassenen vanaf 15 jaar). De leeftijdsgroepen overlappen elkaar: kinderen en jongeren tot en met 23 jaar, en volwassenen vanaf 15 jaar. Jongvolwassenen van 15 tot en met 23 jaar kunnen kiezen bij welke groep zij het geschiktste aanbod vinden.
  • Eerstelijns: 10 individuele sessies of 8 groepssessie per 12 maanden.
  • Gespecialiseerd: gemiddeld 10 (maximaal 20) individuele sessies per 12 maanden of 15 groepssessies per 12 maanden.
  • Eerstelijns: 8 individuele sessies of 5 groepssessie per 12 maanden.
  • Gespecialiseerd: gemiddeld 8 (maximaal 20) individuele sessies per 12 maanden (maximaal 20) of 12 groepssessies per 12 maanden.

  Wat moet je doen?

  Neem contact op met een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog verbonden aan een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie met het Riziv heeft ondertekend. 

  CM-voordeel

  Als CM-lid kun je rekenen op maximaal 24 terugbetalingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

  Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor de terugbetaling. Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.

   Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 

   Per zitting betaalt CM 10 euro terug. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 15 euro. De terugbetaling is beperkt tot het werkelijk betaalde honorarium (inclusief btw).   

   Zoek je zorgverlener

   Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.

   Download het aanvraagformulier

   Je vindt het aanvraagformulier aanvraagformulier psychologische zorg hier.

   Voor BloomUp-sessies die in aanmerking komen voor terugbetaling is het aanvraagformulier niet nodig; de terugbetaling gebeurt automatisch.

   Bezorg het formulier aan CM

   Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via de Mijn CM-app of en CM-brievenbus

   Je ontvangt de terugbetaling

   CM stort de terugbetaling op jouw rekening.