Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

CM-Hospitaalfix Extra in detail

Met CM-Hospitaalfix Extra krijg je een extra vergoeding van 25 euro per dag dat je in het ziekenhuis ligt.

Sluit aan bij CM-Hospitaalfix Extra Bereken je premie

Ik ben nog niet aangesloten bij CM-Hospitaalfix Extra

CM-Hospitaalfix Extra is een aanvullende hospitalisatieverzekering. De belangrijkste troeven zijn de automatische terugbetaling en de vaste vergoeding per opnamedag.

Wat is verzekerd binnen CM-Hospitaalfix Extra?

 • De terugbetaling voor CM-Hospitaalfix Extra bedraagt 25 euro per opnamedag die door het ziekenhuis werd aangerekend.
 • CM-Hospitaalfix Extra voorziet ook in een terugbetaling van 25 euro bij dagopnames zoals beschreven in de algemene voorwaarden. 

Wat is niet verzekerd binnen CM-Hospitaalfix Extra? 

CM-Hospitaalfix Extra vergoedt geen opnamedagen waarvoor geen recht is op wettelijke terugbetaling. 

Hoeveel kost mijn CM-Hospitaalfix Extra? 

Premies starten al vanaf 0,23 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is er geen premie verschuldigd.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro.  

Bij aansluiting vóór je 60ste verjaardag
Tot en met 17 jaar 

0,63

Van 18 tot en met 24 jaar 

0,84

Van 25 tot en met 59 jaar 

5,32

Van 60 tot en met 64 jaar 

6,60

Van 65 tot en met 69 jaar  

13,68

Van 70 tot en met 74 jaar  

14,25

Vanaf 75 jaar

19,67

Bij aansluiting na je 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

7,90

Van 65 tot en met 69 jaar

16,41

Van 70 tot en met 74 jaar

17,09

Vanaf 75 jaar 

23,61

Bij aansluiting na je 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

20,51

Van 70 tot en met 74 jaar 

21,37

Vanaf 75 jaar   

29,50

Bij aansluiting na je 76ste verjaardag
Vanaf 76 jaar

37,37

Wat zijn de beperkingen in de terugbetalingen van deze verzekering?

Voor verzekerden ouder dan 65 jaar is het aantal dagen waarvoor een terugbetaling wordt toegekend, beperkt tot 180 dagen per kalenderjaar per verzekerde zoals beschreven in de algemene voorwaarden. 

 • Bij hospitalisaties in een psychiatrisch ziekenhuis wordt enkel een terugbetaling toegekend voor het verblijf in en dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst – dienstcode 37), een dienst voor kinderneuropsychiatrie (K-dienst - dienstcode 34) of een psychiatrische dienst (T-dienst – dienstcode 41). Het aantal vergoedbare dagen voor deze diensten is beperkt tot 30 per kalenderjaar per verzekerde. 
 • Het recht op terugbetaling gaat in na een wachttijd van drie maanden, te rekenen vanaf de aansluitingsdatum. 

Ben ik verzekerd in het buitenland?

Geplande hospitalisaties buiten het Belgisch grondgebied, waarvoor geen toestemming werd gegeven door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, worden niet vergoed. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Je moet als verzekerde aangesloten zijn en blijven bij CM Vlaanderen voor de aangeboden diensten en voordelen en in orde zijn met de CM-bijdragebetaling. 
 • Je dient de vereiste verzekeringsdocumenten te ondertekenen en de verzekeringspremie te betalen. 
 • Indien je wil aansluiten bij de verzekering, dien je niet alleen jezelf, maar ook alle personen die bij jou ten laste staan voor de wettelijke ziekteverzekering aan te sluiten bij de verzekering.
 • Indien je een aangifte wenst te doen van een schadegeval, dien je alle relevante stukken over het schadegeval over te maken aan de verzekeraar zoals beschreven in de algemene voorwaarden. 

Hoe betaal ik mijn premie?

De premie kan betaald worden via overschrijving per jaar of via domiciliëring. Bij domiciliëring kan je kiezen tussen: jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.

De data voor de domiciliëring zijn vooraf bepaald en vallen steeds voor de start van de verzekerde periode. 

Wanneer begint en eindigt de verzekering? 

De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening door de verzekeringsnemer van de verzekeringsaanvraag  en de eerste premiebetaling. 

De verzekering vangt aan op de aanvangsdatum en geldt levenslang, behalve bij opzegging door de verzekeringsnemer, het niet betalen van de premie en in geval van fraude. 

Hoe zeg ik mijn verzekeringscontract op? 

Je kan je verzekering opzeggen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs. 

Ik ben aangesloten bij CM-Hospitaalfix Extra

Goed nieuws, het is niet nodig om na je opname facturen bij CM in te dienen. CM ontvangt een signaal indien je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Hierdoor verschijnen terugbetalingen automatisch op je rekening. Het gebruiksgemak is meteen een van de grote voordelen van CM-Hospitaalfix Extra.  

Heb je een andere vraag over CM-Hospitaalfix Extra? 

Neem de pagina met veelgestelde vragen door. Zit je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op

Meer weten? Lees er hier alles over:

Ik ben aangesloten bij CM-Hospitaalfix

Dankzij CM-Hospitaalfix geniet je van een terugbetaling van 12,37 euro per opnamedag die door het ziekenhuis werd aangerekend.

Meer weten? Lees er hier alles over:

CM-Hospitaalplan

CM-Hospitaalplan is een kostendekkende verzekering die voor terugbetalingen zorgt bij de kosten van je (dag)opname, de voor- en nazorg bij je opname en de medisch noodzakelijke kosten zonder opname bij ernstige ziekten.

 • Iedereen kan aansluiten, jong of oud of welke medische voorgeschiedenis je ook hebt
 • Uitstekende prijs-kwaliteit
 • Gunstige aansluitingsvoorwaarden voor pasgeborenen en adoptiekinderen
vanaf 4,22 €

CM-MediKo Plan

CM-MediKo Plan is een verzekering voor medische kosten die niets met een ziekenhuisopname te maken hebben. Dit kan gaan van een beugel, over een bevallingsforfait tot behandelingen bij de kinesist.

 • Tot 75 % van het remgeld van (tand)artsen, specialisten, kinesisten en andere zorgverleners terugbetaald
 • Tot 1.800 euro terugbetaling voor tandzorg
 • Tot 120 euro terugbetaling voor brillenglazen en lenzen
vanaf 12,57 €