CM-Hospitaalplan

Neen, je hoeft je opname niet op voorhand aan de verzekeringen van CM te melden.

Nee, wie aangesloten is bij CM-Hospitaalplan ontvangt hiervoor geen kaartje. Je hoeft dus ook niets mee te nemen, af te geven of te vermelden in het ziekenhuis.

Je kan je ziekenhuis vrij kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de 112 wordt vervoerd. 

Als je arts aan een ziekenhuis verbonden is, wordt je keuzevrijheid eveneens beperkt. In principe neemt je arts contact op met het ziekenhuis om de opname vast te leggen en de nodige schikkingen te treffen op medisch vlak (bv. reservatie van operatiezaal). 

Ziekenhuistarieven vergelijken kan je met de applicatie ‘Ziekenhuistarieven vergelijken’.

Een ziekenhuis is een instelling die wettelijk is erkend en waar gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk beproefde diagnostische en therapeutische middelen.

Volgende instellingen worden niet als ziekenhuis beschouwd:

 • medisch-pedagogische instellingen
 • rust- en verzorgingshuizen, rusthuizen voor bejaarden en ziekenhuizen en gedeelten van ziekenhuizen die een bijzondere erkenning als RVT hebben
 • instellingen voor thermale kuren
 • revalidatiecentra
 • sanatoria en preventoria
 • psychiatrische verzorgingstehuizen
 • privépraktijken niet erkend als algemeen ziekenhuis

Op de opnameverklaring maak je een aantal keuzes die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Het document is geen bestek, het ziekenhuis kan niet alle kosten op voorhand voorspellen. Maar het is wel bindend. Lees de opnameverklaring dus grondig na voor je haar ondertekent en bewaar je exemplaar zorgvuldig.

CM-Hospitaalplan vergoedt kosten buiten België tot 1.000 euro per kalenderjaar en per verzekerde. Als CM-lid geniet je ook van reisbijstand in het buitenland.

Er is geen terugbetaling voor geplande hospitalisaties buiten Belgisch grondgebied, waarvoor geen toestemming werd gegeven door de adviserend arts van CM.

In principe beslist je arts over de duur van je verblijf. Maar je hebt als patiënt het recht om het ziekenhuis te verlaten wanneer je wilt. 

Gebeurt dat tegen het advies van de arts in, dan moet je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je vertrekt op eigen risico. De arts wijst dan alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van je vertrek.

Ja, het ziekenhuis mag een voorschot vragen. Het bedrag hangt af van je kamertype en wordt vermeld op de opnameverklaring. Na zeven dagen kan het ziekenhuis je een nieuw voorschot vragen. Het bedrag kan hoger zijn als je niet in orde bent met de ziekteverzekering. 

Een ziekenhuis mag je geen opname weigeren (in een gemeenschappelijke kamer), zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

Je vindt het begrippenoverzicht hier.

De maximale terugbetaling bedraagt 22.000 euro per aangeslotene per kalenderjaar voor zowel ziekenhuisopnames als voor- en nabehandeling.

De terugbetaling voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is altijd beperkt tot 1.250 euro per verzekerde en per kalenderjaar. 

Voor een opname in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) geldt de beperking van 1.250 euro niet. De opname en de kosten van de voor- en nazorg worden onbeperkt vergoed:

 • kinderneuropsychiatrie (K, dienstcode 340);
 • dagverpleging in een K-dienst (K1, dienstcode 350);
 • nachtverpleging in een K-dienst (K2, dienstcode 360);
 • dienst voor neuropsychiatrie (A, dienstcode 370);
 • dagverpleging in een A-dienst (A1, dienstcode 380);
 • nachtverpleging in een A-dienst (A2, dienstcode 390);
 • psychiatrische dienst (T, dienstcode 410);
 • dagverpleging in een T-dienst (T1, dienstcode 420);
 • nachtverpleging in een T-dienst (T2, dienstcode 430);
 • dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (IB, dienstcode 480);
 • dienst psychogeriatrische aandoeningen (S6, dienstcode 660).

Het dagtarief voor je herstelverblijf in Ter Duinen (Nieuwpoort), Hooidonk (Zandhoven) en Nivezé (Spa) wordt voor de helft terugbetaald voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

Sinds 1 januari 2023 worden kosten voor opvang en verzorging in een kortverblijf vergoed aan 50 % van het werkelijk betaald bedrag, na eventuele terugbetaling vanuit de aanvullende CM-diensten en -voordelen, met een maximum van 15 euro per kortverblijfdag met overnachting, voor maximaal 28 kortverblijfdagen met overnachting per kalenderjaar. Dit enkel in het kader van de voor- en nazorgperiode bij een opname.

Heb je je ziekenhuisfactuur ontvangen? Neem ze bij de hand en ga van start met de aangifte. Je hebt hiervoor geen scanner of fototoestel nodig, de aangifte gebeurt op basis van het factuurnummer. 

Hier vind je een video die je stap voor stap toont hoe het werkt. Na de aangifte ontvang je een betalingsoverzicht en de terugbetaling op je rekeningnummer.   

 Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur per e-mail of via een CM-brievenbus.   

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.  

 • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
 • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
 • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering

Weet dat CM-Hospitaalplan ook een terugbetaling geeft voor de kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit 1 maand voor tot 3 maanden na je opname. Let op: dit geldt niet voor alle dagopnames. 

Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch terugbetaald. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen. Doktersattesten dien je uiteraard wel nog in via de CM-brievenbus. 

De dienst CM-verzekeringen verwerkt automatisch al deze gerelateerde kosten op volgende momenten:  

 • 4 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis
 • 7 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis

Je krijgt een terugbetaling in de kosten van je opname (volgens de waarborg hospitalisatie). Je krijgt geen terugbetaling van kosten tijdens de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot 3 maanden na de opname).

Je krijgt een terugbetaling in de kosten van je opname (volgens de waarborg hospitalisatie). Je krijgt geen terugbetaling van kosten tijdens de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot 3 maanden na de opname). 

 • Het remgeld en het forfait voor je geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht je kamerkeuze.
 • Het kamersupplement voor je eenpersoonskamer wordt vergoed tot 55 euro per dag. 

 • De kosten voor de overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een aangeslotene worden terugbetaald tot 35 euro per dag.
 • De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de aangeslotene medisch vereist is, worden volledig terugbetaald

 • Vruchtbaarheidsbehandelingen
  Dit zowel voor de (dag)opname als de voor- en nabehandeling (vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ingreep). De totale terugbetaling is beperkt tot 1.000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen.
   
 • Borstverkleiningen
  Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.000 euro per verzekerde.
   
 • Ingrepen om zwaarlijvigheid te behandelen (bijvoorbeeld liposuctie, gastric banding enzovoort)
  Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.250 euro per verzekerde. 

CM-Hospitaalplan vergoedt onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met je thuisbevalling en die zich voordoen vanaf 1 maand voor de bevalling tot 3 maanden erna: 

 • remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling; 
 • ereloonsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); 
 • terugbetaalbare geneesmiddelen. 

Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend.

Wil je je ziekenhuisfactuur voor een borstreconstructie beperken, kies dan voor een ziekenhuis dat een overeenkomst heeft ondertekend met het Riziv

In deze ziekenhuizen zijn dure (esthetische) supplementen verboden voor een borstreconstructie met eigen weefsel op een tweepersoonskamer. Op een eenpersoonskamer is de aanrekening van supplementen beperkt. 

Deze supplementen worden vergoed vanuit CM-Hospitaalplan volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

 • Geneesmiddelen – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering -  worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
 • Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden niet terugbetaald door CM-Hospitaalplan in de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Gipsmateriaal – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering - wordt volledig vergoed. 

De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedische toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. 

Ook de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed tot 3 maanden na de ziekenhuisopname indien niet geplaatst tijdens de opname zelf.

 • Implantaten – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering - worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
 • Niet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten (bv. steunkousen, halskragen) worden volledig vergoed tot 2.500 euro per hospitalisatie indien ze wettelijk mogen worden aangerekend en dit voor de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Enkel de kosten die te maken hebben met je (dag)opname voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden worden terugbetaald. De kosten tijdens de voor- en nabehandeling vallen hier niet onder.

Bij ziekenhuisopname door een ernstige ziekte of ongeval waarvoor tandzorg vereist is, worden ook de voor- en nazorg terugbetaald.

Voor tandimplantaten is er op enkele uitzonderingen na geen terugbetaling.

Ja, deze kosten worden volledig vergoed, vanaf 1 maand voor de opname tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief, ongeacht de kamerkeuze. Ook ereloonsupplementen vanaf 1 maand voor de ziekenhuisopname tot 3 maanden na de opname worden tot 100 % van het vastgelegde tarief terugbetaald.

De franchise, die enkel wordt toegepast op de terugbetaling voor ereloonsupplementen bij opnames in een eenpersoonskamer, bedraagt:

 • 0 euro bij een ziekenhuisopname voor een bevalling;
 • 100 euro per ziekenhuisopname bij een klassieke opname met overnachting;
 • 175 euro per ziekenhuisopname bij een dagopname.

Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuisopname met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.

Erelonen voor prestaties die wettelijk mogen worden aangerekend maar die de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaalt, worden vergoed tot 200 euro per ziekenhuisopname indien ze niet vallen onder de uitsluitingen van de verzekering. 

 • kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker); 
 • kwaadaardige bloedziekten (bijvoorbeeld leukemie, ziekte van Hodgkin); 
 • neuromusculaire aandoeningen zoals MS (multiple sclerose) en ALS (amyotrofe lateraalsclerose; 
 • ziekte van Parkinson; 
 • meningitis; 
 • aids; 
 • levercirrose als gevolg van hepatitis; 
 • diabetes type 1; 
 • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse; 
 • mucoviscidose; 
 • systeemsclerodermie met orgaanaantasting; 
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Ja, ereloonsupplementen worden bij de erkenning van ernstige ziekte vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. Ook het remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling wordt in die gevallen volledig terugbetaald.

Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hierin terugbetaalt.

De huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen wordt in die gevallen volledig vergoed. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

1. Bezorg CM 

 • dit formulier ondertekend door jezelf en huisarts/specialist
 • een recent medisch verslag van je specialist, dit kan je huisarts ophalen uit je medisch dossier

Documenten aan CM bezorgen kan via [email protected] of via een CM-brievenbus. Indien nodig zal je na verloop van tijd een verlenging voor deze erkenning moeten aanvragen. CM bezorgt je hiervoor tijdig het gepaste formulier.

2. Je ontvangt je terugbetaling

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch de terugbetaling voor ambulante kosten die rechtstreeks verband houden met je aandoening. Dit kunnen onder andere huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of in de praktijk van de specialist, labokasten en meer zijn. 

Je ontvangt de terugbetaling om de 3 of 12 maanden.

3. Andere kosten dien je handmatig in

Kosten die niet automatisch kunnen worden verwerkt, dien je handmatig in via [email protected] of via een CM-brievenbus.

Je vult hiervoor het formulier 'aanvraag niet-automatische terugbetaling bij ambulante kosten' in.

Je voegt een bewijs van de gemaakte kosten toe:

 • facturen van erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
 • facturen voor de huur van medisch materiaal
 • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.  

 • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
 • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
 • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering

 • Kosten voor onderstaande prestaties en hun gevolgen en verwikkelingen: 
  • (louter) esthetische zorg of behandeling, verjongingskuren of zorg met esthetisch oogmerk;
  • preventieve opsporingsonderzoeken;
  • kuurbehandelingen (bv. thermalisme, thalassotherapie, hygiënodieetkuur);
  • borstvergrotingen; 
  • behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen;
  • tandprothesen en tandimplantaten;
  • prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid; 
  • kosten door de beoefening van gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen;
  • kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. 
 • Kosten ten gevolge van:
  • oorlogen of rampen;
  • onlusten, oproer, collectief geweld;
  • opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen;
  • misdaad;
  • dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen;
  • feiten veroorzaakt door radioactieve, giftige of explosieve stoffen. 
 • Kosten die wettelijk niet aangerekend mogen worden. 

We spreken van een medisch ongeval wanneer je abnormale schade ondervindt bij een medische behandeling, een ziekenhuisopname of een medisch onderzoek. Je kan hiervoor een schadevergoeding krijgen. Met een klacht over een medisch ongeval kan je terecht bij de dienst Bijstand aan leden van CM.

Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar. Je hoeft hiervoor zelf geen facturen te bezorgen, de terugbetaling verloopt automatisch. Je hebt wel een erkenning van ernstige ziekte nodig om deze terugbetaling te kunnen krijgen.

De kamerkeuze speelt een belangrijke factor in de kostprijs van je hospitalisatie: 

 • In een twee- of meerpersoonskamer mogen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen worden aangerekend.  
 • In een eenpersoonskamer zijn kamer- en ereloonsupplementen wel toegelaten.  

Kies je toch voor een eenpersoonskamer, dan is de terugbetaling vanuit CM-Hospitaalplan begrensd:

 • Kamersupplementen worden tot 55 euro per dag terugbetaald. 
 • Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het wettelijk tarief. Deze supplementen kunnen bij sommige ziekenhuizen hoog oplopen. Vraag dit best op voorhand na bij het ziekenhuis.  
 • Bijkomend wordt er een franchise toegepast bij verblijf op een eenpersoonskamer. De franchise is 175 euro bij een daghospitalisatie en 100 euro bij een hospitalisatie met een overnachting. Bij een bevalling wordt geen franchise toegepast.

Belangrijk: tijdens de eerste drie jaar van de aansluiting is er voor hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen op een eenpersoonskamer. De opname wordt vergoed zoals een hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer. Bij een zwangerschap geldt dit voor de eerste negen maanden van aansluiting.