Voltijds werken na arbeidsongeschiktheid

Als je opnieuw voltijds aan de slag gaat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je CM niet verwittigen.

Begin je voltijds te werken na je arbeidsongeschiktheid? Dan worden je erkenning en de betaling van je uitkeringen automatisch stopgezet. 

Hervat je het werk of ga je opnieuw over naar werkloosheid vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief? Bezorg CM dan de ingevulde aangifte via het contactformulier of de CM-brievenbus.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je altijd de aangifte van werkhervatting indienen als je opnieuw voltijds gaat werken. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

De aangifte verloopt anders naargelang je statuut.

    Bezorg CM de ingevulde aangifte van werkhervatting. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. Je werkgever bezorgt CM daarna een elektronische bevestiging via de website van de sociale zekerheid.

    Bezorg CM het ingevulde bewijs van hervatting van werkloosheid. Doe dit uiterlijk acht dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

    Bezorg CM het ingevulde bericht van arbeidshervatting. Doe dit uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid.