Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Vrijwilligen bij CM: Bestuursvrijwilliger

Om de zes jaar worden mutualistische verkiezingen georganiseerd. In 2022 gebeurde dat in Vlaanderen en Brussel voor de eerste keer op het niveau van de zestig CM-zones, die grotendeels samenvallen met de Vlaamse eerstelijnszones. In elke zone worden een aantal vrijwilligers verkozen door de CM-leden om mee te beslissen welke koers CM Gezondheidsfonds de komende jaren zal varen. 

De verkozen kandidaten worden als vrijwilliger lid van de algemene vergadering van CM en krijgen daardoor een juridische taak om toezicht te houden op de goede werking van het gezondheidsfonds. Zij zullen onder andere instaan voor de goedkeuring van nieuwe diensten en voordelen voor CM-leden. 

Alle stemgerechtigde leden kunnen hun stem uitbrengen op de kandidaten uit hun CM-zone die ze als vertegenwoordiger aan de algemene vergadering van CM willen laten deelnemen.

Leden mee aan het roer

Als gezondheidsfonds vinden we het belangrijk dat onze leden mee aan het roer van onze werking staan. Door de mutualistische verkiezingen kunnen ze dat doen door zich kandidaat te stellen voor een mandaat of door hun stem uit te brengen op een kandidaat uit hun regio die hen mag vertegenwoordigen in de algemene vergadering. De verkozen vertegenwoordigers in de algemene vergadering beslissen op hun beurt wie van hen ook de rol van bestuurder in de raad van bestuur zal opnemen.