Wat te doen als je met pensioen gaat?

Een aanvraag bij het gemeentebestuur moet enkel als je met vervroegd pensioen gaat.

Als je met pensioen gaat, brengt de betrokken rijksdienst CM automatisch op de hoogte, zodat je zelf niets moet doen. Verwittig CM enkel als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt.

Enkel wie vervroegd met pensioen gaat, moet nog een aanvraag indienen. 

Kom je in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming? CM nodigt je graag uit om dit samen te bekijken.

Heb je een vraag over je (vervroegd) pensioen?

Je kan terecht bij de Federale Pensioendienst.

Zelfstandigen kunnen terecht bij het RSVZ of het eigen sociaal verzekeringsfonds.

Belgische gepensioneerden die in een ander land wonen

Ben je pensioengerechtigde in België, maar woon je in een ander EER-land (landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of Zwitserland? Dan kan je je in jouw woonland inschrijven met een Belgisch formulier S1. 

Zo heb je alle rechten op gezondheidszorg volgens het socialezekerheidsstelsel van je woonland.

  Ga je tijdelijk naar het buitenland? Dan moet je in sommige situaties een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen. De EZVK is persoonsgebonden en bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. In België en in je woonland heb je deze niet nodig.

  De EZVK vind je terug in de Mijn CM-app.

  Wil je toch een fysieke EZVK? Vraag deze dan aan bij CM. Bij de verzekeringsinstelling in je woonland kan je ze niet krijgen. Als CM-lid bestel je de EZVK online of in het CM-kantoor

  Je hebt vooraf toestemming nodig voor een geplande behandeling in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. CM is daarvoor bevoegd.

  • Je richt je aanvraag tot de verzekeringsinstelling van je woonland.
  • Deze zal je aanvraag behandelen en voorleggen bij CM.
  • CM geeft al dan niet de goedkeuring en stuurt deze naar de verzekeringsinstelling in je woonland.
  • Voor een geplande behandeling in je woonland of België is deze toestemming niet nodig.

  België kent een terugkeerrecht toe. Met je Belgische elektronische identiteitskaart (eID):

  • heb je recht op de terugbetaling van geneeskundige verzorging volgens de Belgische ziekteverzekering;
  • hoef je geen voorafgaande toestemming te krijgen van je woonland voor een geplande behandeling in België.

  Heb je geen eID? De isi+-kaart geeft je dezelfde rechten. Deze kan je aanvragen bij CM.