Wat te doen na een ziekenhuisopname?

Waar moet je aan denken als je na een ziekenhuisopname opnieuw naar huis kunt?

CM-Hospitaalplan

Ben je aangesloten bij CM-Hospitaalplan? Geef je ziekenhuisopname aan zodra je de ziekenhuisfactuur ontvangt (ongeveer twee tot drie maanden na je ontslag uit het ziekenhuis). Dit kan online of op papier.

Aangifte of verlenging van arbeidsongeschiktheid


Ben je als gevolg van je opname arbeidsongeschikt en wil je een ziekte-uitkering aanvragen of verlengen? Bezorg dan het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan de adviserend arts. Dit kan digitaal of op papier via bpost. Doe dit tijdig en correct, anders verlies je een deel van je ziekte-uitkering.

CM-voordeel 'Tegemoetkoming bij ziekenhuisopname'

Heb je geen hospitalisatieverzekering? Of betaalt je verzekering je kosten niet terug? Via de CM-tegemoetkoming bij ziekenhuisopname kun je een deel van je ziekenhuisfactuur terugbetaald krijgen.