Wat te doen na een ziekenhuisopname?

Wat met ziekenhuisfacturen en terugbetalingen? En hoe vraag je een ziekte-uitkering aan?

CM-Hospitaalplan

Ben je aangesloten bij CM-Hospitaalplan? Geef je ziekenhuisopname aan zodra je de ziekenhuisfactuur ontvangt (ongeveer twee tot drie maanden na je ontslag uit het ziekenhuis). Dit kan online of op papier.

Aangifte of verlenging van arbeidsongeschiktheid


Ben je als gevolg van je opname arbeidsongeschikt en wil je een ziekte-uitkering aanvragen of verlengen? Bezorg dan het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan de adviserend arts. Dit kan digitaal of op papier via bpost. Doe dit tijdig en correct, anders verlies je een deel van je ziekte-uitkering.

CM-voordeel Ziekenhuisopname

Heb je geen hospitalisatieverzekering? Of betaalt je verzekering je kosten niet terug? Leden met recht op verhoogde tegemoetkoming kunnen via het CM-voordeel Ziekenhuisopname een deel van de ziekenhuisfactuur terugbetaald krijgen.