Wat is Teleblok

Teleblok is er voor studerende jongeren! Onze missie? Studenten steun bieden en hen stimuleren om steun te zoeken. En dat al méér dan 30 jaar!

Teleblok ondersteunt

Een netwerk aan vrienden, ouders, soms zelfs leerkrachten, is nodig om een jongere te ondersteunen doorheen de studentenperiode. Maar wat als er weinig netwerk is? Het is bovendien niet altijd gemakkelijk om moeilijkheden bij het studeren ter sprake te brengen als de mensen rond hen een vlotte studieperiode hadden of hun ouders zelf niet gestudeerd hebben.

Gelukkig kunnen studenten dan terecht bij Teleblok. Tijdens de examenperiodes in januari en juni is Teleblok het aanspreekpunt voor studenten via een gratis en anonieme chat. Elke avond tussen 18 en 23 uur bieden onze vrijwilligers hun luisterend oor aan. 

Teleblok stimuleert studenten om steun te zoeken

Informatie

Teleblok zorgt voor interessante inhoud en adviezen op de CM-jongerenwebsite. Daar vinden studenten tips en informatie over alles waar ze tijdens het studentenleven op kunnen botsen. 

Blokpuntacties

Teleblok helpt studenten in de blok ook door sociaal studeren en ontspannen te stimuleren. Dat doen we door blokdozen te bezorgen aan verschillende blokpunten. Hierin vinden studenten allerlei hulpmiddelen zoals fluostiften, studieplanners en motivatiekaartjes.

Af en toe zijn er ook kleine acties in bepaalde blokpunten, zoals het verdelen van fruit of een sportsessie tijdens de pauze.

Contact met Teleblok

Heb je vragen over de werking van Teleblok, een mogelijke samenwerking of het bestellen van materialen? Mail naar [email protected].