Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgverleners in de geestelijke gezondheid: veelgestelde vragen over het CM-voordeel psychologische zorg

Heb je geen van beide erkenningsnummers, maar voldoe je aan de FOD-erkenningsvoorwaarden van een beoefenaar van psychotherapie, dan kan je een aanvraag indienen via [email protected] om een erkenningsnummer te verkrijgen. Dit erkenningsnummer kan je nadien vermelden op het aanvraagformulier om zo het recht op terugbetaling voor jouw cliënten te openen.

De CM-terugbetaling psychologische zorg omvat geen wijziging in het aantal terugbetaalbare sessies en het terugbetalingstarief. De historiek van al terugbetaalde sessie psychotherapie aan het lid wordt in 2023 meegenomen. Het aantal terugbetaalde sessies telt gewoon verder.

CM brengt een evenwichtig pakket van aanvullende diensten en voordelen, waarbij we proberen om voor alle leden iets te doen. We realiseren dit pakket met de ledenbijdragen die we van al onze leden innen. Die bijdragen besteden we volledig aan voordelen waarmee we voor zoveel mogelijk leden het verschil willen maken. Hierbij speelt het principe van de solidariteit: leden dragen bij aan de financiering van ons aanbod en maken er gebruik van naargelang ze kosten hebben gerelateerd aan ziekte en gezondheid.

Elk jaar evalueren en herbekijken wij ons pakket CM-diensten en -voordelen. Wij zetten daarbij in op een aanbod waarmee we bij leden het grootste gezondheidseffect kunnen bereiken. We willen er zijn voor onze leden, op het ogenblik dat ze ons het hardst nodig hebben. Tegelijkertijd houden we er ook rekening mee dat onze leden vooral een terugbetaling verwachten bij hoge medische kosten. In de gezondheidszorg zijn er heel wat noden. Bij de samenstelling van ons pakket moeten we daarom keuzes maken, zodat de ledenbijdrage betaalbaar blijft.

Daarom kozen we er dit jaar voor om ook een terugbetaling te voorzien voor eerstelijnsprestaties zodat meer behandelingen in aanmerking komen. En viel de keuze daarbij niet op het uitbreiden van het tarief en het aantal terugbetaalbare sessies. In 2023 passen we tarief voor volwassenen aan met het doel te streven naar meer duidelijke communicatie aan onze leden.

Nee, per sessie kan slechts één terugbetaling betaald worden. 

Binnen de gezondheidszorg onderscheiden we drie soorten verzekeringen:

 • Verplichte verzekering
  Deze wettelijke verzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid en is er voor elke inwoner van België. Dit wordt beheerd door het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of Riziv. De ziekenfondsen zijn aangesteld door het Riziv voor de uitbetaling van terugbetalingen die vallen onder deze wettelijke ziekteverzekering.
  De recente communicatie over het gewijzigde ELP-project ('Voor 11 euro naar de psycholoog.') situeert zich hieronder.
  Huidige stand van zaken van dit gewijzigde ELP-project. Wanneer de ziekenfondsen duidelijke en sluitende informatie kunnen geven aan zorgverstrekkers hieromtrent, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk doen. Daarvoor wachten wij momenteel nog de goedkeuring vanuit het Riziv af. 
   
 • Aanvullende verzekering
  Dit is het pakket van aanvullende diensten en voordelen dat aangeboden wordt door de ziekenfondsen. Het CM-voordeel psychologische zorg situeert zich hieronder.
  Een lid van een ziekenfonds kan hiervan gebruikmaken door jaarlijks een lidgeld/bijdrage te betalen. Sinds 2019 is een inwoner van België verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds en het lidgeld hiervoor te bepalen. De keuze bij welk ziekenfonds men wenst aan te sluiten, is vrij.
  Elk ziekenfonds bepaalt zelf aan de hand van een uitgebreid financieel plan hoe de samenstelling van het pakket aanvullende diensten en voordelen eruitziet. Dit pakket wordt gefinancierd met de bijdragen die leden betalen. Hierdoor kunnen de ledenbijdrage, de samenstelling van het pakket, de voorwaarden en de terugbetaling van de voordelen verschillen per ziekenfonds. 
   
 • Facultatieve verzekering
  Dit zijn verzekeringen waar leden vrij kunnen kiezen om aan te sluiten, bijvoorbeeld hospitalisatieverzekeringen. Naast de hospitalisatieverzekeringen biedt CM ook een extra verzekering aan voor medische kosten zonder ziekenhuisopname: CM-MediKo Plan.  

Voor behandelingen vanaf 1 januari 2023 is er ook een terugbetaling mogelijk voor zittingen bij een klinisch seksuoloog erkend door VVS.

De terugbetaling wordt toegekend voor de behandeling of begeleiding van geestelijke gezondheidsproblemen waarvoor geen tussenkomst is vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ook diagnose- en evaluatiezittingen zijn vergoedbaar.

Alle kinderen ten laste tot de leeftijd van 25 jaar of leden die kunnen aantonen dat zij nog recht geven op kinderbijslag op het moment van de eerste sessie. 

Na een onderbreking van meer dan drie maanden na de vorige sessie, spreken we van een nieuwe behandeling. De hoedanigheid wordt op dat moment opnieuw gecontroleerd.

Nee, sinds 01-01-2022 worden geen overeenkomsten met CM meer afgesloten. Vanaf 2022 volgen we de erkenningsvoorwaarden van de Federale Overheidsdienst voor geestelijke gezondheidsberoepen en hebben we geen eigen erkenningscriteria meer. 

Het eerste contact is een kennismakingsgesprek van zo’n 15 minuten en geen intakegesprek. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om de gebruiker te introduceren tot de inhoud van de aangeboden psychologische hulpverlening en om kennis te maken met de professional en zijn/haar werkwijze. Dit wil zeggen dat er nog geen formele intake, therapie of dus zorg plaatsvindt. De gebruiker vangt het gesprek alleszins aan zonder enige verplichting om daadwerkelijk verdere (betalende) therapie te volgen.

Het doel van het eerste gesprek is om de drempel voor de gebruikers te verlagen zodat ze zeer eenvoudig via de digitale weg geïnformeerd kunnen worden over wat een verdere psychologische hulpverlening kan inhouden.

Wanneer een lid akkoord gaat om zijn gegevens van de sessie door te geven aan CM, ontvangt het lid automatisch de terugbetaling van deze sessie en hoeft men hiervoor niets meer te doen.

 BloomUp bezorgt op regelmatige tijdstippen deze gegevens op een beveiligde manier aan CM, die instaat voor de verwerking van de terugbetaling.

Ja. Online sessies komen in aanmerking voor een terugbetaling wanneer deze plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.

De terugbetaling van een sessie op BloomUp gebeurt automatisch voor CM-leden. Voor online sessies die niet via BloomUp verlopen kan een lid een terugbetaling aanvragen met het aanvraagformulier waarop je als zorgverstrekker aanduidt dat het om een online sessie ging. 

Momenteel kunnen klinisch orthopedagogen dit nog niet. Maar als je als klinisch orthopedagoog ook voldoet aan de FOD-erkenningsvoorwaarden van een beoefenaar van psychotherapie, kan je je wel registreren als psychotherapeut.