HomeOver CM

CM-statuten

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Regionaal CM-ziekenfonds

Gelieve je regio of CM-ziekenfonds te selecteren om de statuten van je regionaal ziekenfonds te bekijken.

MOB Diensten en Verrichtingen

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen

MOB Zorgkas Vlaanderen

RMOB CM Brussel

RMOB MC Wallonie

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten. Lees meer over CDZ

Ga ook naar