HomeOver CM

CM-statuten

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

CM Vlaanderen

Op 1 januari 2022 fuseerden CM Antwerpen, CM regio Mechelen-Turnhout, CM Leuven, CM Brugge, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM Oostende, CM Roeselare-Tielt, CM Midden-Vlaanderen, CM Waas en Dender, CM Sint-Michielsbond en CM Limburg tot de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen.

  • Statuten van CM Vlaanderen, goedgekeurd door de algemene vergadering van CM Vlaanderen en geldig sinds 1 juli 2022.
  • Statuten van CM Vlaanderen, goedgekeurd door de algemene vergadering van CM Vlaanderen en geldig sinds 25 juni 2022.
  • Statuten van CM Vlaanderen, goedgekeurd door de algemene vergaderingen van de fuserende ziekenfondsen in oktober en november 2021 en geldig sinds 1 januari 2022.

Voormalige regionale CM-ziekenfondsen:

Gelieve je regio te selecteren om de statuten van je regionaal ziekenfonds te bekijken.

MOB Diensten en Verrichtingen

Gelet op de fusie van alle ziekenfondsen die aangesloten zijn bij de MOB Diensten en Verrichtingen, wordt deze maatschappij van onderlinge bijstand op 1 januari 2022 van rechtswege ontbonden en worden haar patrimonium en haar rechten en verplichtingen overgenomen door CM Vlaanderen.

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen

RMOB CM-Zorgkas Vlaanderen

RMOB CM Brussel

RMOB MC Wallonie

De statuten van de mutualistische entiteiten, met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten. Lees meer over CDZ

Ga ook naar