HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Elektronisch aanvragen geneesmiddelen Hoofdstuk IV

Geneesmiddelen Hoofdstuk IV kunnen elektronisch worden aangevraagd.

Hierdoor kun je:

  • een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienen (met of zonder bijlage) zonder de papieren versie te gebruiken;
  • alle toestemmingen Hoofdstuk IV raadplegen indien je een officieel geregistreerde therapeutische relatie hebt met je patiënt.

Een digitale goedkeuring heeft voorrang op een papieren document. Het elektronische akkoord heeft meer waarde omdat het steeds de meest recente beslissing van de adviserend arts weergeeft.

Hoe gebruiken?

Goed om te weten

Bij de elektronische aanvraag van machtigingen voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV is het nog niet mogelijk open velden in te vullen met tekst of laboratoriumwaarden. Omdat deze gegevens toch moeten worden meegedeeld, houdt het systeem de aanvraag in behandeling en wordt een vraag om bijkomende informatie verzonden. 

Om dit te vermijden, raden wij aan om bij de elektronische aanvraag een ingescande pdf met de nodige gegevens toe te voegen.

Voorbeeld 

Voor gliptines (§742) moet een recente HgA1c-waarde worden meegedeeld. Door het standaard aanvraagformulier (waarop deze waarde kan worden ingevuld) te scannen en als pdf-bijlage mee te sturen, kan de afhandeling van de aanvraag vlotter gebeuren.

Ga ook naar