HomeProfessioneelZorgverlenersGeestelijke gezondheid

Veelgestelde vragen over het CM-voordeel psychologische zorg

Algemeen

 • Ik ben een psychotherapeut die voldoet aan de FOD-erkenningsvoorwaarde van een beoefenaar van psychotherapie maar beschik niet over een FOD-visumnummer of CM-erkenningsnummer. Welk nummer vermeld ik op het aanvraagformulier?
  Heb je geen van beide erkenningsnummers, maar voldoe je aan de FOD-erkenningsvoorwaarden van een beoefenaar van psychotherapie, dan kun je een aanvraag indienen via zorgverstrekkers@cm.be om een erkenningsnummer te verkrijgen. Dit erkenningsnummer kun je nadien vermelden op het aanvraagformulier om zo het recht op terugbetaling voor jouw cliënten te openen.
 • Wanneer een lid voor een behandeling al een tegemoetkoming krijgt vanuit de verplichte ziekteverzekering en enkel een persoonlijk aandeel betaalt, heeft hij/zij dan nog recht op een CM-tegemoetkoming? 
  Neen, per sessie kan slechts één tegemoetkoming betaald worden. 
 • Ik heb een cliënt die al een aantal sessie terugbetaald kreeg voor 2022. Heeft mijn cliënt opnieuw recht op een terugbetaling van maximum 24 sessies?
  De CM-tegemoetkoming psychologische zorg omvat geen wijziging in het aantal terugbetaalbare sessie en het terugbetalingstarief. De historiek van al terugbetaalde sessie psychotherapie aan het lid wordt in 2022 meegenomen. Het aantal terugbetaalde sessies telt gewoon verder in 2022.
 • Wie behoort tot de doelgroep jongeren?
  Alle kinderen ten laste tot de leeftijd van 25 jaar of leden die kunnen aantonen dat zij nog recht geven op kinderbijslag op het moment van de eerste sessie. Na een onderbreking van meer dan drie maanden na de vorige sessie, spreken we van een nieuwe behandeling. De hoedanigheid wordt op dat moment opnieuw gecontroleerd.
 • Worden er nog afzonderlijke overeenkomsten psychotherapie afgesloten met CM?
  Neen, vanaf 01-01-2022 worden geen overeenkomsten met CM meer afgesloten. Vanaf 2022 volgen we de erkenningsvoorwaarden van de Federale Overheidsdienst voor geestelijke gezondheidsberoepen en hebben we geen eigen erkenningscriteria meer. 
 • Welke behandelingen komen in aanmerking voor een CM-tegemoetkoming?
  De tegemoetkoming wordt toegekend voor de behandeling of begeleiding van geestelijke gezondheidsproblemen waarvoor geen tussenkomst is vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ook diagnose- en evaluatiezittingen zijn vergoedbaar.
 • Ik heb (nog) geen visumnummer. Waar kan ik dit aanvragen?
  Voor het aanvragen van een FOD-visumnummer verwijzen we jou naar de website van de FOD Gezondheid waarop je alle info kan lezen. Afhankelijk van het soort visum dat je wenst aan te vragen, klik je door op een van volgende linken: 
 • Wat is het verschil tussen een tegemoetkoming uit de verplichte ziekteverzekering en de CM-tegemoetkoming psychologische zorg?
  Binnen de gezondheidszorg onderscheiden we drie soorten verzekeringen.
  • Verplichte verzekering
   Deze wettelijke verzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid en is er voor elke inwoner van België. Dit wordt beheerd door het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of Riziv. De ziekenfondsen zijn aangesteld door het Riziv voor de uitbetaling van tegemoetkomingen die vallen onder deze wettelijke ziekteverzekering.
   De recente communicatie over het gewijzigde ELP-project (“Voor €11 naar de psycholoog.”) situeert zich hieronder.
   Huidige stand van zaken van dit gewijzigde ELP-project. Wanneer de ziekenfondsen duidelijke en sluitende informatie kunnen geven aan zorgverstrekkers hieromtrent, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk doen. Daarvoor wachten wij momenteel nog de goedkeuring vanuit het Riziv af. 
  • Aanvullende verzekering
   Dit is het pakket van aanvullende diensten en voordelen dat aangeboden wordt door de ziekenfondsen.
   Het CM-voordeel psychologische zorg situeert zich hieronder.
   Een lid van een ziekenfonds kan hiervan gebruik maken door jaarlijks een lidgeld/bijdrage te betalen aan het ziekenfonds. Sinds 2019 is een inwoner van België verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds en het lidgeld hiervoor te bepalen. De keuze bij welk ziekenfonds men wenst aan te sluiten, is vrij.
   Elk ziekenfonds bepaalt zelf aan de hand van een uitgebreid financieel plan hoe de samenstelling van het pakket aanvullende diensten en voordelen eruitziet. Dit pakket wordt gefinancierd met de bijdragen die leden betalen. Hierdoor kunnen de ledenbijdrage, de samenstelling van het pakket, de voorwaarden en de tegemoetkoming van de voordelen verschillen per ziekenfonds. 
  • Facultatieve verzekering
   Dit zijn verzekeringen waar leden vrij kunnen kiezen om aan te sluiten. Dit zijn bijvoorbeeld hospitalisatieverzekeringen. Naast de hospitalisatieverzekeringen biedt CM ook een extra verzekering aan voor medische kosten zonder ziekenhuisopname: CM-MediKo Plan.  
 • Waarom zijn het aantal sessies en de tegemoetkoming onveranderd gebleven?
  CM brengt een evenwichtig pakket van aanvullende diensten en voordelen, waarbij we proberen om voor alle leden iets te doen. We realiseren dit pakket met de ledenbijdragen die we van al onze leden innen. Die bijdragen besteden we volledig aan voordelen waarmee we voor zoveel mogelijk leden het verschil willen maken. Hierbij speelt het principe van de solidariteit: leden dragen bij aan de financiering van ons aanbod en maken er gebruik van naargelang ze kosten hebben gerelateerd aan ziekte en gezondheid.
  Elk jaar evalueren en herbekijken wij ons pakket CM-diensten en -voordelen. Wij zetten daarbij in op een aanbod waarmee we bij leden het grootste gezondheidseffect kunnen bereiken. We willen er zijn voor onze leden, op het ogenblik dat ze ons het hardst nodig hebben. Tegelijkertijd houden we er ook rekening mee dat onze leden vooral een tegemoetkoming verwachten bij hoge medische kosten. In de gezondheidszorg zijn er heel wat noden. Bij de samenstelling van ons pakket moeten we daarom keuzes maken, zodat de ledenbijdrage betaalbaar blijft.
  Daarom kozen we er dit jaar voor om ook een tegemoetkoming te voorzien voor eerstelijnsprestaties en zo meer behandelingen in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming en viel de keuze daarbij niet op het uitbreiden van het tarief en het aantal terugbetaalbare sessies. In 2023 passen we tarief voor volwassenen aan met het doel te streven naar meer duidelijke communicatie aan onze leden.
 • Wat met klinisch seksuologen?
  Voor behandelingen vanaf 1 januari 2023 is er ook een tegemoetkoming mogelijk voor zittingen bij een klinisch seksuoloog erkend door VVS.

BloomUp

 • Kunnen klinisch orthopedagogen zich ook registreren op BloomUp?
  Momenteel kunnen klinisch orthopedagogen dit nog niet. Maar als je als klinisch orthopedagoog ook voldoet aan de FOD-erkenningsvoorwaarden van een beoefenaar van psychotherapie, dan kun je je wel registreren als psychotherapeut.
 • Hoe ontvangen CM-leden de terugbetaling van het CM-voordeel psychologische zorg wanneer zij een online sessie volgen via BloomUp?
  Wanneer een lid akkoord gaat om zijn gegevens van de sessie door te geven ter betaling aan CM, ontvangt het lid automatisch de terugbetaling van deze sessie en hoeft men hiervoor niets meer te doen. BloomUp bezorgt op regelmatige tijdstippen deze gegevens op een beveiligde manier aan CM, die daarop instaat voor de verwerking van de terugbetaling.
 • BloomUp biedt als platform een gratis eerste kennismakingsgesprek aan. Zijn jullie daarmee vanuit CM dan voorstander van gratis zorg?
  Het eerste contact is een kennismakingsgesprek van zo’n 15 minuten en geen intakegesprek. Het kennismakingsgesprek is bedoeld om de gebruiker te introduceren tot de inhoud van de aangeboden psychologische hulpverlening en om kennis te maken met de professional en zijn/haar werkwijze. Dit wil zeggen dat er nog geen formele intake, therapie of dus zorg plaatsvindt. De gebruiker vangt het gesprek alleszins aan zonder enige verplichting om daadwerkelijk verdere (betalende) therapie te volgen.
  Het doel van het eerste gesprek is dus om de drempel voor de gebruikers te verlagen zodat ze zeer eenvoudig via digitale weg geïnformeerd kunnen worden over wat een mogelijke verdere psychologische hulpverlening kan inhouden.
 • Komen online sessie die niet plaatsvinden via BloomUp ook in aanmerking voor een tegemoetkoming?
  Ja. Online sessies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer deze plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.
  De terugbetaling van een sessie op BloomUp gebeurt automatisch voor CM-leden. Voor online sessies die niet via BloomUp verlopen kan een lid een tegemoetkoming aanvragen op basis van het CM-aanvraagformulier waarop je als zorgverstrekker aanduidt dat het om een online sessie ging. 

Heb je nog andere vragen over het platform BloomUp? Bekijk zeker de FAQ voor professionals op www.bloomup.org/faq.