CM-Hospitaalfix en Fix Extra
HomeCM-verzekeringen

CM-Hospitaalfix en Fix Extra


CM-Hospitaalfix geeft je een vaste vergoeding van 12,37 euro (25 euro als je aangesloten bent bij CM-Hospitaalfix Extra) per hospitalisatiedag waarvoor een verpleegdag wordt aangerekend. 

CM-Hospitaalfix Extra geldt ook bij bepaalde daghospitalisaties: forfait heelkundige dienst, maxiforfait en dagziekenhuis groep 1 tot 7. 

De betaling gebeurt automatisch, zonder dat je een factuur moet indienen.

CM-Hospitaalfix en Fix Extra zijn ideaal te combineren met het CM-Hospitaalplan of elke andere hospitalisatieverzekering. 

Troeven

  • Geen leeftijdsgrens.
  • Voordelige premie. 
  • Beperkte wachttijd.
  • Aansluiten zonder medisch attest.
  • Automatische uitbetaling. 
  • Uitstekende service. 

Beperkingen

  • Voor leden ouder dan 65 jaar is het aantal vergoedbare hospitalisatiedagen beperkt tot 180 per aangeslotene per kalenderjaar. 
  • Bij hospitalisatie in een psychiatrisch ziekenhuis is de tegemoetkoming beperkt tot de diensten voor neuropsychiatrie (A-dienst) of kinderneuropsychiatrie (K-dienst) en tot 30 dagen per aangeslotene per kalenderjaar. 

Beperkte wachttijd

De wachttijd bedraagt drie maanden

Kom je over van een gelijkaardige verzekering? Dan wordt de wachttijd verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 

Downloads

CM-Hospitaalfix en Fix Extra


Wens je meer informatie?


Sluit nu aan

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in

Ga naar je verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie

Ga ook naar