HomeCM-verzekeringenCM-Hospitaalplan

Aangifte en uitbetaling

Hospitalisatie: aangifte van je ziekenhuisopname in coronatijden

Geef je ziekenhuisopname pas aan zodra je je ziekenhuisfactuur ontving. Dit kan gemakkelijk digitaal. Hou je ziekenhuisfactuur bij de hand, surf naar de pagina 'Digitale aangifte hospitalisatie' en volg de instructies. Enkel indien noodzakelijk wordt nog bijkomende medische informatie opgevraagd. 

Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur via de CM-brievenbus. 

Bij iedere aangifte kijken we na of je ziekenhuisfactuur correct is. 

We brengen je tegemoetkoming zo snel mogelijk in orde. Je ontvangt dan ook een betalingsoverzicht.

Voor- en nazorg: automatische afrekening

 • Terugbetaling ziekteverzekering
  Bezorg, zoals gebruikelijk, alle medische getuigschriften aan je ziekenfonds om de terugbetaling te ontvangen.
 • Terugbetaling CM-Hospitaalplan 
  • Minstens vier maanden na je ontslag uit het ziekenhuis - en voor een tweede maal zeven maanden na je ontslag - verzamelt de dienst CM-verzekeringen automatisch al je kosten vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna.
   Alle remgeld en vergoedbare supplementen die rechtstreeks verband houden met je hospitalisatie worden verrekend in de tegemoetkoming: huisartsbezoeken, medicatie, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … 
  • Volgende kosten blijf je wel nog bezorgen aan CM-verzekeringen via de CM-brievenbus: 
   • facturen van de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Hooidonk en Spa Nivezé; 
   • facturen dringend ziekenvervoer; 
   • afrekening van kosten die je acht maanden na je ontslag uit het ziekenhuis binnenbracht bij CM.

Ernstige ziekten: aangifte na diagnose

Kreeg je de diagnose van een door CM-Hospitaalplan gedefinieerde ernstige ziekte? Doe dan aangifte via het aangifteformulier. Bezorg het ingevuld en ondertekend aan CM-verzekeringen via de CM-brievenbus. Voeg bij elke aangifte een uitgebreid en gemotiveerd medisch verslag toe, met vermelding van de diagnose en diagnosedatum, ondertekend en bij voorkeur opgemaakt door de behandelende specialist. 

Deze aangifte kan niet digitaal.

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch periodiek een tegemoetkoming van ambulante kosten. 

Volgende kosten blijf je wel bezorgen aan CM-verzekeringen: 

 • facturen van een ziekenhuis- of dagopname; 
 • facturen van de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Hooidonk en Spa Nivezé (het zorgverblijf valt binnen de periode van een maand voor tot drie maanden na een hospitalisatie); 
 • facturen voor huur van medisch materiaal; 
 • ambulante kosten vanaf de diagnosedatum tot de opstartdatum van je dossier. 

Bij bovenstaande kosten houden we rekening met je aansluitingsdatum, de eventuele wachttijd en de verjaringstermijn van drie jaar. 

Deze werkwijze is enkel van toepassing voor kosten die rechtstreeks verband houden met je dossier ernstige ziekte. De hospitalisatiekosten of ambulante kosten die tot een ander dossier behoren, blijf je wel bezorgen aan CM-verzekeringen.

Ga ook naar