HomeCM-verzekeringenCM-Hospitaalplan

Aangifte en uitbetaling


Hospitalisatie: aangifte na ontvangst ziekenhuisfactuur

Je dient pas aangifte te doen zodra je je ziekenhuisfactuur hebt ontvangen. Dit kan op twee manieren: 

Je ziekenfonds kijkt na of de factuur correct is. Vervolgens stuurt het de aangifte en de factuur naar de dienst Schadebeheer van het CM-Hospitaalplan, die de terugbetaling berekent. Indien nodig wordt er bijkomende medische informatie opgevraagd. 

In principe wordt de tegemoetkoming binnen de maand na aangifte overgeschreven op je rekening. Je ontvangt een betalingsoverzicht. 

Voor- en nazorg: automatische afrekening

 • Terugbetaling ziekteverzekering
  Bezorg, zoals gebruikelijk, je medische getuigschriften aan je ziekenfonds om de terugbetaling te ontvangen.
 • Terugbetaling CM-Hospitaalplan 
  • Minstens vier maanden na je ontslag uit het ziekenhuis verzamelt de dienst CM-Verzekeringen op eigen initiatief al je kosten vanaf één maand voor de hospitalisatie tot drie maanden erna. Alle remgeld en vergoedbare supplementen die rechtstreeks verband houden met je hospitalisatie worden verrekend in de tegemoetkoming. 
  • Rekeningen van labo’s en medicatie bezorg je zelf aan de dienst CM-Verzekeringen. 
  • Medische getuigschriften die de arts rechtstreeks indiende bij je ziekenfonds en waarbij je enkel het remgeld betaalde (regeling betalende derde), worden niet automatisch verrekend. Hiervoor kan je een overzicht opvragen in je CM-kantoor.

Ernstige ziekten: aangifte na diagnose

Doe aangifte nadat een van de vermelde ernstige ziekten bij jou is vastgesteld. Dit kan op twee manieren: 

Voeg bij elke aangifte steeds een uitgebreid en gemotiveerd medisch verslag toe, met vermelding van de diagnose en diagnosedatum, ondertekend en bij voorkeur opgemaakt door de behandelende specialist.

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch driemaandelijks de terugbetaling van ambulante kosten. 

Volgende kosten blijf je evenwel bezorgen aan CM-verzekeringen: 

 • facturen van een ziekenhuis- of dagopname;
 • facturen van de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Hooidonk en Spa Nivezé;
 • facturen voor huur van medisch materiaal;
 • ambulante kosten vanaf de diagnosedatum tot de opstartdatum van je dossier. 

Bij bovenstaande kosten houden we rekening met je aansluitingsdatum, de eventuele wachttijd en de verjaringstermijn van drie jaar. 

Deze werkwijze is enkel van toepassing voor kosten die rechtstreeks verband houden met je dossier ernstige ziekte. De hospitalisatiekosten of ambulante kosten die tot een ander dossier behoren, blijf je wel bezorgen aan CM-verzekeringen. 

Ga ook naar