HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Aangifte en uitbetaling

Hospitalisatie: aangifte van je ziekenhuisopname

Geef je ziekenhuisopname pas aan zodra je je ziekenhuisfactuur ontvangt. Dit kan gemakkelijk digitaal. Hou je ziekenhuisfactuur bij de hand, surf naar de pagina 'Online aangifte hospitalisatie' en volg de instructies. Enkel indien noodzakelijk wordt nog bijkomende medische informatie opgevraagd. 

Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur via de CM-brievenbus of gescand via verzekeringen@cm.be. 

Bij iedere aangifte kijken we na of je ziekenhuisfactuur correct is. 

We brengen je tegemoetkoming zo snel mogelijk in orde. Je ontvangt dan ook een betalingsoverzicht.

Bij onderstaande kosten houden we rekening met je aansluitingsdatum, de eventuele wachttijd en de verjaringstermijn van drie jaar.

Voor- en nazorg: automatische afrekening

 • Terugbetaling ziekteverzekering
  Bezorg, zoals gebruikelijk, alle medische getuigschriften aan je ziekenfonds om de terugbetaling te ontvangen.
 • Tegemoetkoming CM-Hospitaalplan 
  • Minstens vier maanden na je ontslag uit het ziekenhuis - en voor een tweede maal zeven maanden na je ontslag - verwerkt de dienst CM-verzekeringen automatisch al je gerelateerde kosten vanaf één maand voor de opname tot drie maanden erna.
   Alle remgeld en vergoedbare supplementen die rechtstreeks verband houden met je opname worden verrekend in de tegemoetkoming: huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, laboratoriumkosten, … 
  • Voor onderstaande kosten gebeurt de tegemoetkoming niet automatisch. Bezorg ons daarom steeds een bewijs van deze kosten, samen met het formulier 'Aanvraag niet-automatische tegemoetkoming ambulante kosten'.
   • Facturen van de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Hooidonk en Spa Nivezé.
   • Facturen dringend ziekenvervoer.
   • Kosten die je acht maanden na je ontslag uit het ziekenhuis binnenbracht bij CM.
   • Resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering.

Ernstige ziekten: aangifte na diagnose

Kreeg je de diagnose van een door CM-Hospitaalplan gedefinieerde ernstige ziekte? Doe dan aangifte via het aangifteformulier. Bezorg het ingevuld en ondertekend aan CM-verzekeringen via de CM-brievenbus. Voeg bij elke aangifte een uitgebreid en gemotiveerd medisch verslag toe, met vermelding van de diagnose en diagnosedatum, ondertekend en bij voorkeur opgemaakt door de behandelende specialist. 

Deze aangifte kan niet digitaal.

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch de tegemoetkoming voor ambulante kosten die rechtstreeks verband houden met je aandoening. Dit gebeurt, na schriftelijke toestemming, om de drie of om de twaalf maanden. 

Alle remgeld en vergoedbare supplementen die rechtstreeks verband houden met je aandoening worden verrekend in de tegemoetkoming: huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, laboratoriumkosten …

Onderstaande kosten kunnen niet automatisch worden verwerkt. Bezorg ons daarom steeds een bewijs van deze kosten, samen met het formulier 'Aanvraag niet-automatische tegemoetkoming ambulante kosten'.

 • Facturen van de CM-zorgverblijven Ter Duinen, Hooidonk en Spa Nivezé (het zorgverblijf valt binnen de periode van een maand voor tot drie maanden na een opname).
 • Facturen voor huur van medisch materiaal.
 • Facturen dringend ziekenvervoer.

Ga ook naar