HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Eenvoudige aansluiting

Leden van het Vlaams CM-ziekenfonds, die in orde zijn met hun bijdragebetaling, kunnen aansluiten bij CM-Hospitaalplan. 

Wie aansluit moet zichzelf aansluiten en alle personen die bij hem/haar voor de ziekteverzekering ten laste staan. 

Beperkte wachttijd

Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de datum van aansluiting. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden.

Tijdens je wachttijd ben je door CM-Hospitaalplan wel al verzekerd voor hospitalisaties ten gevolge van een: 

  • ongeval
  • aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. 

Kom je over van een gelijkaardige mutualistische verzekering? Dan worden de onderstaande periodes van drie jaar of negen maanden (bij voorafbestaande zwangerschap) verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 
Bij overstap van een gelijkaardige mutualistische verzekering, kan de wachttijd voor vruchtbaarheidsbehandelingen worden ingekort.

Geen uitsluiting van voorafbestaande toestand

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting al bestaan, worden niet uitgesloten

Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting vergoed als volgt: 

  • je kiest voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: volgens de waarborg ‘hospitalisatie’, inclusief 'voor- en nazorg'; 
  • je kiest voor een eenpersoonskamer: volgens de waarborg ‘hospitalisatie’, inclusief 'voor- en nazorg', maar zonder vergoeding voor de ereloon- en kamersupplementen. 

Hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. 

Kom je over van een gelijkaardige mutualistische verzekering? Dan worden de hogervermelde periodes van drie jaar en negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.  

Zeer gunstige aansluitingsvoorwaarden voor pasgeborenen

Pasgeborenen genieten zeer gunstige voorwaarden als ze ten laste komen van een gerechtigde die bij CM-Hospitaalplan is aangesloten. 

Voordelen: 

  • de geboortedatum geldt als aansluitingsdatum; 
  • er is onmiddellijk recht op tegemoetkoming omdat er geen wachttijd moet worden doorlopen; 
  • de waarborg 'voorafbestaande toestand' is niet van toepassing.  

Ga ook naar