HomeCM-verzekeringenCM-Hospitaalplan

Begrippen betalingsoverzicht


Deze woordenlijst verduidelijkt begrippen die vermeld worden op het betalingsoverzicht die je van het CM-Hospitaalplan ontvangt.

Uit het betalingsoverzicht kunnen geen rechten geput worden. Enkel de bepalingen in de algemene voorwaarden zijn bindend.

1ste prothese/orthopedisch toestel al uitbetaaldDe eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedische toestel werd al eerder vergoed.
Aankoop of huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelenHet CM-Hospitaalplan betaalt de huur terug in het kader van de waarborg 'ambulante kosten ernstige ziekten'. Aankoop van medische hulpmiddelen wordt niet vergoed.
Algemeen grensbedragDe totale tegemoetkoming in het kader van de waarborg 'hospitalisatie', de waarborg 'voor- en nazorg' en de bijzondere waarborgen is beperkt tot 16.000 euro per kalenderjaar per verzekerde.
Betwisting LedenverdedigingDe dienst Ledenverdediging heeft je factuur gescreend en betwist de aanrekening van deze kost.
Buiten vergoedbare periode
 • Buiten gewaarborgde periode.
  De kosten worden niet vergoed omdat ze zich voordeden: 
  • voor je aangesloten was;
  • tijdens je wachttijd van drie maanden na aansluiting;
  • tijdens je wachttijd van negen maanden na aansluiting. 
 • Buiten de periode voor- en nazorg.
  De kosten worden niet vergoed omdat:
  • ze gemaakt werden buiten de periode van één maand voor of drie maanden na de hospitalisatie;
  • de hospitalisatie geen recht geeft op de waarborg 'voor- en nazorg'.
Buiten waarborg polisDe kosten zijn niet opgenomen in de polis en worden niet vergoed.
Buiten waarborg polis tel, tv, …Diverse kosten die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid (bv. gebruik van tv of telefoon) worden niet vergoed.
Franchise eenpersoonskamerDe franchise is een deel van de kosten dat altijd ten laste blijft van de verzekerde. Het CM-Hospitaalplan past geen algemene franchise toe, maar enkel een franchise van 175 euro op de tegemoetkoming voor ereloonsupplementen bij verblijf op een eenpersoonskamer. Deze franchise wordt toegepast per hospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar per verzekerde.
Geen opmerkingAlle kosten worden vergoed.
Grensbedrag bereikt
 • De totale tegemoetkoming voor ingrepen tegen zwaarlijvigheid is steeds beperkt tot 500 euro per verzekerde, ongeacht het aantal behandelingen.
 • De totale tegemoetkoming voor borstverkleining is steeds beperkt tot 500 euro per verzekerde, ongeacht het aantal behandelingen
Grensbedrag buitenlandAlle kosten die buiten België werden gemaakt, worden door het CM-Hospitaalplan vergoed tot maximaal 500 euro per kalenderjaar per verzekerde.
Grensbedrag fertiliteitVoor medisch geassisteerde vruchtbaarheidsbehandelingen (bv. kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie) kent het CM- Hospitaalplan de vergoedingen toe die gedekt worden door de waarborg 'hospitalisatie' en de waarborg 'voor- en nazorg'. De totale tegemoetkoming is evenwel beperkt tot 1.000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen. 
Grensbedrag psychiatrieBij opnames in een psychiatrisch ziekenhuis worden enkel een verblijf op een dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst), een dienst voor kinderneuropsychiatrie (dienst K) of een psychiatrische dienst (T-dienst) vergoed (bij hospitalisatie en pre- posthospitalisatie). De tegemoetkoming voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is steeds beperkt tot 1.000 euro per verzekerde en per kalenderjaar.
Kosten voor erkenningsdatumVoor ambulante kosten in het kader van een ernstige ziekte is de diagnosedatum bepalend. Kosten die gemaakt werden binnen de maand voor de diagnosedatum en rechtstreeks verband houden met de ziekte kunnen ook worden vergoed.
Materiaal zonder Riziv-tussenkomstDe ziekteverzekering geeft geen tegemoetkoming voor dit materiaal. Dat is evenwel een voorwaarde om vanuit het CM-Hospitaalplan een vergoeding te ontvangen.
Max ernstige ziekteDe tegemoetkoming in het kader van de waarborg 'ambulante kosten ernstige ziekten' bedraagt maximaal 7.000 euro per kalenderjaar per verzekerde.
Max hersteloordDe kosten voor een herstelverblijf in een CM-zorgverblijf (Ter Duinen Nieuwpoort, Hooidonk Zandhoven en Spa Nivezé) worden vergoed. De tegemoetkoming bedraagt 50% van het dagtarief voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar. Kamersupplementen zijn uitgesloten.
Max implantaten/parafarmaceutisch prodNiet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten, zoals steunkousen en halskragen, worden vergoed tot maximaal 2.500 euro per opname.
Max medicatieNiet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal 2.500 euro per opname.
Max niet-vergoedbare implantatenNiet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten, zoals steunkousen en halskragen, worden vergoed tot maximaal 2.500 euro per opname.
Max synthesemateriaalTerugbetaalbaar synthesemateriaal wordt vergoed tot maximaal 250 euro per hospitalisatie (vanaf 2019: maximaal 1.000 euro per hospitalisatie). De omschrijving van synthesemateriaal vind je op pagina 13 van de algemene voorwaarden.
Max vergoedbaar materiaalVoor de kosten van medisch-technische hulpmiddelen of materiaal in het kader van een thuisbevalling wordt een forfaitaire tegemoetkoming toegekend van 100 euro.
Niet direct ivm aandoeningDe waarborg 'voor- en nazorg' geldt enkel voor kosten die rechtstreeks in verband staan met de reden van opname.
Overschrijding 100% ereloonIndien deze ereloonsupplementen wettelijk mogen worden aangerekend, worden ze vergoed tot maximaal 100% van het tarief vastgelegd door het Riziv.
Plafond honorariumErelonen die wettelijk mogen worden aangerekend maar waarvoor de ziekteverzekering niet tegemoetkomt, worden vergoed tot 100 euro per hospitalisatie. Voorwaarde is dat ze niet vallen onder de algemene uitsluitingen van de verzekering.
Plafond kamersupplementHet kamersupplement op een eenpersoonskamer wordt vergoed tot maximaal 55 euro per dag.
Plafond rooming-in per dagBij rooming-in (bij-overnachting) worden de oplegkosten voor één inslapende in de ziekenhuiskamer van een gehospitaliseerde verzekerde vergoed met een maximum van 18,60 euro per dag (vanaf 2019: maximum van 35 euro per dag). Als oplegkosten worden aangenomen: de kosten voor verblijf op de kamer van de gehospitaliseerde, exclusief de maaltijden en eventuele afzonderlijk aangerekende diverse kosten.
Prestatie buiten waarborgVoor deze prestatie is er geen tegemoetkoming.
Reeds uitbetaalde kostenDeze kosten werden reeds uitbetaald door het ziekenfonds, het CM-Hospitaalplan of een andere verzekering.
Te berekenen na aftrek RizivDeze kosten worden terugbetaald door de ziekteverzekering.
Terugbetaling voorzien in de verplichte ziekteverzekeringDeze kosten worden terugbetaald door de ziekteverzekering.
Verblijf deels buiten polisEnkel een verblijf op een dienst voor neuropsychiatrie (A-dienst), een dienst voor kinderneuropsychiatrie (dienst K) of een psychiatrische dienst (T-dienst) wordt vergoed.
Vergoed via maximumfactuurDeze kosten worden niet terugbetaald door het CM-Hospitaalpan omdat ze al vergoed werden via de maximumfactuur.
ZiekenvervoerTot 31 december 2015 was er geen tegemoetkoming voor ziekenvervoer. Sinds 2016 geeft het CM-Hospitaalplan voor dringend ziekenvervoer een vergoeding tot maximaal 250 euro per kalenderjaar. Dit op voorwaarde dat het vervoer onmiddellijk gevolgd wordt ziekenhuisopname die door het CM-Hospitaalplan gewaarborgd wordt en recht geeft op terugbetaling van de kosten voor- en nazorg.
Zonder Riziv-tussenkomstTenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vergoedt het CM-Hospitaalplan enkel kosten waarvoor de ziekteverzekering tegemoetkomt.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen naar 078 151 151:

 • op werkdagen van 9 tot 18 uur;
 • op zaterdag van 9 tot 12 uur (behalve in juli en augustus).

Of maak hier een afspraak in een CM-kantoor.

Ga ook naar


CM-Hospitaalplan


Aansluiten bij CM-verzekeringen

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in.

Verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie