HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Beperkingen en uitsluitingen

Geen uitsluiting van voorafbestaande toestand

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting al bestaan, worden niet uitgesloten

Voor hospitalisaties in een eenpersoonskamer ten gevolge van een voorafbestaande toestand worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting geen kamer- en ereloonsupplementen terugbetaald. 

Meer informatie over hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte vind je op de pagina 'Eenvoudige aansluiting'

Hoog grensbedrag

De maximale tegemoetkoming bedraagt: 

Borstreconstructies

Wil je je ziekenhuisfactuur voor een borstreconstructie  beperken, kies dan voor een ziekenhuis dat een overeenkomst heeft ondertekend met het Riziv. 

In deze ziekenhuizen zijn dure (esthetische) supplementen verboden voor een borstreconstructie met eigen weefsel op een tweepersoonskamer. Op een eenpersoonskamer is de aanrekening van supplementen beperkt. 

Deze supplementen worden vergoed vanuit CM-Hospitaalplan volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

Beperkt aantal uitsluitingen

Voor een aantal kosten is er geen tegemoetkoming mogelijk. 

 • Kosten voor onderstaande prestaties, en hun gevolgen en verwikkelingen: 
  • (louter) esthetische zorg of behandeling, verjongingskuren of zorg met esthetisch oogmerk; 
  • preventieve opsporingsonderzoeken; 
  • kuurbehandelingen (bv. thermalisme, thalassotherapie, hygiënodieetkuur); 
  • borstvergrotingen; 
  • behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen; 
  • tandprothesen en tandimplantaten; 
  • prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid. 
 • Kosten door de beoefening van gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen. 
 • Kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. 
 • Kosten ten gevolge van: 
  • oorlogen of rampen; 
  • onlusten, oproer, collectief geweld; 
  • opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen; 
  • misdaad; 
  • dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen; 
  • feiten veroorzaakt door radioactieve, giftige of explosieve stoffen. 
 • Kosten die wettelijk niet aangerekend mogen worden. 

Enkel franchise op eenpersoonskamer

De franchise, die enkel wordt toegepast op de tegemoetkoming voor ereloonsupplementen bij opnames in een eenpersoonskamer, bedraagt:

 • 0 euro bij een hospitalisatie voor een bevalling; 
 • 100 euro per hospitalisatie bij een klassieke hospitalisatie met overnachting; 
 • 175 euro per hospitalisatie bij een daghospitalisatie. 

Deze franchises zijn toepasbaar per hospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.

Ga ook naar