HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Bijzondere waarborgen

Bovenop de waarborg 'hospitalisatie', 'voor- en nazorg' en 'ernstige ziekten' komt CM-Hospitaalplan ook tegemoet in onderstaande specifieke kosten.

Ingrepen en behandelingen

 • Vruchtbaarheidsbehandelingen
  De waarborgen ‘hospitalisatie’ en ‘voor- en nazorg’ zijn van toepassing. De totale tegemoetkoming is evenwel beperkt tot 1 000 euro per aangeslotene, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen.  
 • Borstverkleiningen
  Tijdens de eerste drie jaar van aansluiting worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de waarborgen ‘hospitalisatie’ en ‘voor- en nazorg’. De totale tegemoetkoming is steeds beperkt tot 1.000 euro per aangeslotene. 
 • Ingrepen om zwaarlijvigheid te behandelen (bv. liposuctie, gastroplastie, gastric banding) 
  Tijdens de eerste drie jaar van aansluiting worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de waarborgen ‘hospitalisatie’ en ‘voor- en nazorg’. De totale tegemoetkoming is steeds beperkt tot 1.000 euro (1.250 euro vanaf 01-01-2023*) per aangeslotene. 

Verblijfskosten

 • Rooming-in 
  De kosten voor overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een aangeslotene worden vergoed tot 35 euro per dag. 
 • Verblijfskosten donoren
  De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de aangeslotene medisch vereist is, worden volledig vergoed. 

Tandzorg en verwijderen van wijsheidstanden

Worden enkel vergoed volgens de waarborg ‘hospitalisatie’. 

De waarborgen ‘hospitalisatie’, ‘voor- en nazorg’ en 'ernstige ziekten' worden wel toegekend voor terugbetaalbare tandzorg die het gevolg is van een door CM-Hospitaalplan gewaarborgde: 

 • hospitalisatie wegens een ongeval of ziekte die op zich geen tandheelkundige verzorging of behandeling vereist; 
 • ernstige ziekte. 

Voor tandimplantaten is er op enkele uitzonderingen na geen tegemoetkoming

Andere hospitalisaties

 • Hospitalisaties in een psychiatrisch ziekenhuis
  Voor kinderneuropsychiatrie (K, dienstcode 340), dagverpleging in en K-dienst (K1, dienstcode 350), nachtverpleging in een K-dienst (K2, dienstcode 360), in een dienst voor neuropsychiatrie (A, dienstcode 370), dagverpleging in een A-dienst (A1, dienstcode 380), nachtverpleging in een A-dienst (A2, dienstcode 390), in een psychiatrische dienst (T, dienstcode 410), dagverpleging in een T-dienst (T1, dienstcode 420), nachtverpleging in een T-dienst (T2, dienstcode 430), in een dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (IB, dienstcode 480) of in een dienst psychogeriatrische aandoeningen (S6, dienstcode 660).
  De tegemoetkoming voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is altijd beperkt tot 1.000 euro (1.250 euro vanaf 01-01-2023*) per verzekerde en per kalenderjaar. 
  Voor een hospitalisatie in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) geldt de beperking van 1.000 euro (1.250 euro vanaf 01-01-2023*) niet. De hospitalisatie en de kosten van de voor- en nazorg worden dan vergoed volgens de 'waarborg hospitalisatie' en de 'waarborg pre- en posthospitalisatie'.
 • Buitenlandse hospitalisaties
  CM-Hospitaalplan vergoedt kosten buiten België tot 1.000 euro per kalenderjaar en per aangeslotene. CM-leden genieten reisbijstand in het buitenland.

Thuisbevalling

CM-Hospitaalplan vergoedt onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met de thuisbevalling en zich voordoen vanaf één maand voor de bevalling tot drie maanden erna: 

 • remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling; 
 • ereloonsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); 
 • terugbetaalbare geneesmiddelen. 

Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend.

Geen uitsluiting van voorafbestaande toestand

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting al bestaan, worden niet uitgesloten

Voor opnames in een eenpersoonskamer ten gevolge van een voorafbestaande toestand worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting geen kamer- en ereloonsupplementen terugbetaald. 

Meer informatie over hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte vind je op de pagina 'Eenvoudige aansluiting'.

* Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen.

Ga ook naar