HomeVerzekeringenCM-Hospitaalplan

Voordelige premie

Je betaalt een heel voordelige premie

In het kalenderjaar van aansluiting hangt de premie af van de leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is de premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. 

Kinderen die ten laste staan van een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalplan, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. 

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,08 euro per maand.

Maandpremie 2022 per aangeslotene


Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 4,22
Van 25 tot en met 49 jaar 9,72
Van 50 tot en met 59 jaar 11,31
Van 60 tot en met 64 jaar 19,45
Van 65 tot en met 69 jaar20,70
Vanaf 70 jaar 30,71
Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 25,29
Van 65 tot en met 69 jaar26,89
Vanaf 70 jaar 36,86
Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 31,03
Vanaf 70 jaar   46,09

Bereken jouw premie op maat

Ga ook naar